Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Tyranie noci, Zástupci noci 1

Tyranie noci

Glen Cook: Tyranie noci

Skogafjordur, Andoray

Bubny hučely jako chatrč plná babských klevet. Jejich smyslem v rituálu bylo udržet děti z dosahu, zatímco jejich rodiče sledovali stařešiny, jak řídí pohřeb. Noc převzala vládu. Pochodně vzplanuly. Starý Trygg vrazil planoucí poleno do hranice. Začal z levého konce řady. Plameny se vzpřímily noci navzdory. Volání rohů se sneslo z výšin nad oběma břehy Skogafjorduru. V odpověď se ozvaly rohy ze strážních věží ve vnitrozemí.
Velký muž naposledy vyplouval na moře.
Zpěvák Briga stál na okraji chladné vody, zpíval svou píseň moři a připomínal mu, že je čas odlivu.
Moře znalo svou roli. Každá vlnka opadla o něco dále od Brigových bosých palců.
Kněz Pulla mávl na mladé muže stojící po kolena v mrazivé vodě.
Bubny změnily tempo. Posádka drakkaru Eriefa Erealssona, posledního z velkých Nepoddajných, postrčila loď do temného odlivu.
Vánek se zachytil do prosté, rudobíle pruhované plachty. Bezdeché ticho pohltilo obřadníky. Nemohlo přijít osudovější znamení než vánek, který odnášel loď fjordem na prsou odlivu.
Rohy znovu začaly bědovat. Bubny obnovily rozhovor s nocí. Muži z Eriefovy posádky vystřelili hořící šípy k lodi. Ta teď vplouvala do mlhy, která ještě před chvílí neexistovala.
Kelpije se objevily na hladině, dlouhé zelené vlasy zářily ve světle ohňů.
Zdálo se, že zápalné šípy vypustili ti nejnešikovnější lučištníci. Pouze hrst jich zasáhla loď s přídí ve tvaru řvoucí medvědí hlavy. Oheň nevzplanul – navzdory sudům oleje rozlitým všude po palubě. Navzdory troudu, který obklopoval Eriefovo tělo.
To nebylo dobré.
Tucet mořských lidí obklopil loď. Dusila jejich magie oheň? Jedině magie mohla odklonit šípy od kelpijí.
„Přestaňte!“ zařval Pulla. „Chcete vyvolat kletbu mořských králů?“
Lučištníci přestali.
Loď byla odnášena. Erief Erealsson bude chybět. Jeho génius sjednotil svárlivé rodiny, klany a kmeny andorayských fjordů a ostrovů pod jednou vlajkou, poprvé od Necheského kanálu.
„Všichni zpívejte!“ zvolal Briga. „Priga Keda! Srdcem!“ Jeho hlas zněl vyděšeně. Lidé se připojili k písni. Byla jediná z těch, jež znali, která prosila Zástupce noci, aby se vyhnuli Skogafjorduru, kdyby se rozhodli zamíchat životy lidí.
Staří bohové, bohové lesů, oblohy a severu, nebyli ten druh bohů, který reaguje na lidské modlitby. Existovali. Vládli. Byli lhostejní k bolestem a utrpení smrtelníků. Na rozdíl od bohů daleko na jihu neměli mnoho požadavků. Přesto věděli, co se děje na světě. Všímali si těch, kteří vedou své životy dobře, i těch druhých. A když jim to přišlo zvláště vhodné, neváhali seslat štěstí nebo neštěstí.
Přesto se časy měnily. Dokonce i pro Staré.
První mezi nimi, Otec všech, Ten, který naslouchá zvuku, někdy nazývaný Chodec nebo Šedý chodec, dobře věděl o vraždě Eriefa Erealssona.
Mořští lidé náhle zaječeli a ponořili se do hlubin.
Lidé ze Snaefellu a Skogafjorduru znovu umlkli. Tentokrát v předtuše a bázni. Blízkost něčeho obrovského vyplnila noc. Něco nesmírně mocného, něco strašného se blížilo.
Dva ječící pruhy temnoty vystřelily dolů k lodi. Zakroužily jako poletující pláště temnoty, definované planoucími hranicemi.
Šum strachu a hrůzy: „Valkýry! Valkýry!“ Všichni slyšeli o šílených polobohyních, ale jen starý Trygg je viděl, když mu bylo čtrnáct, u Mognhagnu, během bitvy tisíce lodí v Necheském kanálu.
„Jsou tu jen dvě,“ zašeptal kdosi. „Kde je ta třetí?“
„Možná je příběh o Arlensul pravdivý.“ Jedna z šílených dcer Chodce prý byla zapuzena pro lásku ke smrtelníkovi.
Vzduch ztuhl mrazem, stejně jako ledová zem dále na severu. Závoje temnoty na palubě se pustily do šarvátky jako vrabci. Poté vystoupaly vzhůru a zmizely.
Oheň se teď šířil rychle a rostl za hlasitého hukotu.
Lidé ho sledovali, dokud nezačal pohasínat. Drakkar už byl daleko ve fjordu, znovu doprovázen mořskými lidmi.
Pulla shromáždil stařešiny Skogafjorduru. „Teď se musíme postarat o Eriefovy vrahy.“
Existovalo několik názorů na zákeřnou vraždu Eriefa Erealssona.
Zákon přikazoval, aby byl padlý vyprovozen do jiného světa před jakýmkoli soudem nebo pomstou, nebo před ospravedlňujícím rozhodnutím. Horké hlavy musely vychladnout.
Briga řekl: „Valkýry.“ Nemohl se s tím vyrovnat. „Valkýry. Ony přišly. Sem.“
Trygg přikývl. Harl a Kel se přidali.
Briga dokončil myšlenku. „Nezemřel v boji. Byl zavražděn.“
„Frieslanďané,“ řekl Pulla. Každý věděl, že pokud by měl Erief ještě jedno léto ke sjednocení celé Andoray, byla by válka s Frieslandem. Králové Frieslandu si Andoray nárokovali, navzdory Necheskému kanálu.
Staří muži zírali na Pullu. Stařeny Borbjorg a Vidgis také. Nikdo z nich s mluvčím bohů nesouhlasil.
Pulla potřásl hlavou. „Možná se mýlím. Ale jsem o tom přesvědčen.“
Trygg poznamenal: „Erief byl mocný muž.“ O mrtvých jen v dobrém. „Možná tak mocný, že ho chtěl sám Chodec. Kdo jiný by poslal Valkýry? Viděl někdo jeho havrany?“
Pulla řekl: „Zeptám se kostí a poradím se s runami. Možná nám chce noc něco sdělit. Ale nejdříve se musíme dohodnout, co uděláme s těmi cizáky.“
Zákon byl dodržen. Ale hlavy nebyly chladnější než ve chvíli, kdy byla vražda objevena.

Pulla vycítil, že něco není v pořádku, ještě před tím, než světlo pochodně odhalilo vězeňskou jámu. Vyštěkl: „Stůjte! Byl tu nějaký schovák.“ Schovák znamenal doslova „skrytý“. V tomto případě byl schovák kouzelné stvoření, zplozenec Zástupců noci a Skrytých říší. Schováci, skrytý národ, ač se zjevovali zřídka, byli součástí každodenního života. Pohrdat skrytým národem bylo velmi nebezpečné.
Kněz se zastavil. Nad hlavou zatřásl vakem s kostmi. Jejich chrastění mělo vyplašit noční tvory.
Za stálého rachtání kostmi se Pulla pohnul vpřed. Po pár krůčcích klopýtl. Požádal Brigu, aby mu posvítil na zem.
Zakopl o hůl tlustou jako jeho zápěstí. Kdyby přepadl dopředu, skončil by přímo v prázdné vězeňské jámě.
„Jsou pryč.“ Briga dokázal mistrovsky pojmenovat to, co bylo všem jasné.
Cizáci přišli do Snaefellu a Skogafjorduru před třemi týdny. Šířili jakési absurdní náboženství z dalekého jihu, kde slunce žhnulo tak, že lidem nejspíš uvařilo mozky. Zpočátku vypadali poměrně neškodně. Jejich příběhy byly tak směšné, že působili zábavně. Žádný dospělý muž dost chytrý na to, aby si poškrábal zavšivenou hlavu, by ty nesmysly nezbaštil. Jejich postavy připomínaly špatný vtip. Nedorostlé děvče by je vykostilo. Pokud by se ovšem tolik nevyhýbali blízkosti jakékoli ženy.
Ale někdy v průběhu minulé noci někdo prohnal spícímu Eriefovi srdcem dýku. Dýka uvízla mezi hrdinovými žebry. Vrah ji tam nechal.
Čepel byla cizí výroby, nepodobala se žádné tady na severu. Ani Trygg takovou neviděl. A Trygg v mládí navštívil mnohé vzdálené země.
Přes přísahy o své nevině skončili cizinci v jámě minutu poté, co byla vražda objevena.
Trygg si myslel, že jsou nevinní. Jeho názor byl ovšem v menšině. Misionáři se ocitli ve špatný čas na špatném místě.
Pulla shromáždil stařešiny do chumlu. „Ti cizinci musí být mocní kouzelníci. Rozbili mříž nad jámou a odletěli.“
Trygg si posměšně odfrkl. „Někdo jim pomohl vyšplhat ven. Někdo, kdo skutečně zabil Eriefa. Nějaký schovák.“
To rozpoutalo divokou hádku o tom, zda byli cizinci dostatečně zbiti, než byli vhozeni do jámy. Neměli být schopni vylézt, ani s pomocí.
Herva, babizna tak stará, že vedle ní Trygg vypadal mladě, vyštěkla: „Plýtváte dechem. Na tom už nezáleží. Utekli. Musí se přivést zpátky. Musí být soud. Najděte Shagota Parchanta a jeho bratra.“
Lidé ze Snaefellu ji vyslechli. Souhlasili. Shagot a jeho bratr byli Eriefovými zástupci. Byli to otrlí, krutí muži, v jejichž přítomnosti znervózněli i jejich vlastní lidé. Zvlášť teď, když už nebyl žádný Erief, který by jim přitáhl uzdu. Tak proč je nedostat z vesnice a zároveň nevyužít jejich zkušeností?
Něco vykřiklo na úbočí hory. O kus blíže se cosi zasmálo v temnotě.
Skrytý národ nikdy nebyl daleko.

  • přeložil: Jiří Mann
15. dubna 2008, Glen Cook

Diskuze k článku

get tadalafil
derioge - 28. 08. 2021 15:45

Stromectol
cialis 3 free
beidome - 29. 08. 2021 01:22

http://buytadalafshop.com/ - cialis buy online
generic cialis on line
Viagra - 29. 08. 2021 03:44

Ordinare Viagra Generico
cost of cialis cvs
Envense - 31. 08. 2021 23:29

http://buysildenshop.com/ - Viagra
cialis macular degeneration
Gronync - 01. 09. 2021 08:32

Cialis
genuine tadalafil
Propecia - 05. 09. 2021 13:39

Buy Plavix Online
5 mg cialis
Trifiadia - 05. 09. 2021 17:02

Propecia
cialis free consultation
ivermectin human dosage - 09. 09. 2021 05:59

Skypharmacy Online
best cialis
Liaidly - 11. 09. 2021 02:34

http://buystromectolon.com/ - Stromectol
new cialis low dose
inserve - 11. 09. 2021 08:10

https://buypropeciaon.com/ - propecia pharmacy
chinese cialis
argupsDar - 16. 09. 2021 00:42

priligy dapoxetine buy
generic cialis cheap
shoupssew - 16. 09. 2021 02:27

http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
picture of cialis tablet
cheap lasix 40 mg - 17. 09. 2021 23:26

Buy Levitra De Como Y Celisborrar X
cialis severe headache
speannacy - 18. 09. 2021 22:25

hcq over the counter
can i split cialis
azithromycin for chlamydia - 19. 09. 2021 20:39

Buy Doxycycline For Acne
overnight cialis
CypeRetet - 19. 09. 2021 21:26

Zithromax
does generic cialis really work
Freebra - 21. 09. 2021 07:12

https://buylasixshop.com/ - Lasix
cialis transdermal
Plaquenil - 21. 09. 2021 13:37

Propecia Minoxidil Before
tadalafil 10mg
Priligy - 22. 09. 2021 15:23

Generic Online Pharmacy
cialis wiki
annorwany - 24. 09. 2021 08:13

http://buypriligyhop.com/ - priligy dapoxetina 30mg nos eua
buy internet cialis
Layemeash - 25. 09. 2021 20:03

http://buyzithromaxinf.com/ - Zithromax
snl cialis
Neurontine - 03. 10. 2021 17:38

Cialis 2.5 Mg From Canada
cialis levitra viagra compare
Prednisone - 05. 10. 2021 22:55

American Viagra Store
daily cialis cost
Impaile - 06. 10. 2021 01:58

prednisone for cats
buy generic tadalafil online
Mizanibra - 07. 10. 2021 02:28

https://buyneurontine.com/ - gabapentin withdrawal
buy cialis in south africa online
unlonsits - 09. 10. 2021 11:54

neurontin 800 mg
cialis for order from canada
Beequekic - 11. 10. 2021 11:58

https://prednisonebuyon.com/ - prednisolone in pregnancy
cialis vs viagra dosage equivalents
Seissepar - 30. 10. 2021 22:21

Cialis
tadalafil lilly pah
AgohamN - 01. 11. 2021 12:03

viagra for altitude sickness
authentic cialis
amonges - 02. 11. 2021 10:22

canadian pharmacy cialis 20mg
cialis hard to cum
Propecia - 03. 11. 2021 15:56

Tadalis Sx Ordonnance
how to get cialis without prescription
GoloSoalo - 03. 11. 2021 19:33

finasteride costco
generic form of cialis
Viagra - 04. 11. 2021 17:24

Cialis Precio En Andorra
cialis 50mg india
buy cialis online reviews - 05. 11. 2021 00:11

Cialis Cheap Australia
cialis ebay australia
Lasix - 05. 11. 2021 23:14

Cialis Pills
cialis and us pharmacy
Traphon - 07. 11. 2021 04:32

Viagra
cialis and prostate cancer
Hoxobre - 07. 11. 2021 16:05

Priligy
cialis what is it
Stromectol - 07. 11. 2021 22:15

Brand Amoxil Online
cialis research
Broonee - 08. 11. 2021 20:30

iv furosemide
cialis how long
Cialis - 09. 11. 2021 07:50

Propecia Ganadores
preventing cialis headaches
Skevaneks - 10. 11. 2021 15:10

prednisone side effect
cialis with atenolol
china viagra - 10. 11. 2021 22:16

Prix Levitra Rabat
does generic cialis exist
priligy generic - 12. 11. 2021 06:18

500 Mg Amoxicillin Side Effects
tadalafil dose strength
Prednisone - 13. 11. 2021 10:09

precio cialis generico 20 mg
compare side effects cialis
generic cialis online - 04. 12. 2021 03:05

Kamagra Oral Jelly 100mg Uk
does cialis work
Choolla - 04. 12. 2021 09:20

zithromax 250
what's better viagra or cialis
plaquenil alcohol - 05. 12. 2021 21:21

No Prescription Buy Propecia Online
best price on brand name cialis
brOowly - 06. 12. 2021 16:26

gabapentin 300 mg capsule
does cialis daily work
muflalt - 07. 12. 2021 09:30

plaquenil buy online
why is cialis so expensive
buy cialis online us - 09. 12. 2021 05:20

viagra cialis specials
clonidine and cialis
gabapentin anxiety - 10. 12. 2021 18:55

prix cialis 5
script processing for lilly cialis
real propecia from canadian pharmacy - 18. 12. 2021 17:57

Amoxicillin Flavor
cialis and womeen
viagra average age - 18. 12. 2021 22:50

Prevent Upset Stomach While Using Cephalexin
tub symbolism in cialis ads
morgezoop - 18. 12. 2021 23:42

what is zithromax
cialis directions
Eleflywet - 21. 12. 2021 00:32

propeciahelp
generic timetable viagra cialis
WegeOpign - 30. 12. 2021 06:33

Allergy To Amoxicillin worldwide pharmacy kamagra Formation Of Cephalexin Salts
what is cialis professional
astogue - 22. 01. 16:13

Petdredo prix levitra belgique snolindy
Iwhjyo Ivaejx
exhinue - 26. 01. 02:09

cialis compra Plaquenil
Vusvov Vqqtlh
sityReree - 30. 01. 23:43

prednisolone side effects Ejansc Openangle glaucomaaccounts for of all cases Characterized by impaired outflow of aqueous humor from the eye Absence of symptoms early in the course can lead to delay in diagnosis and silent progression.
Xchdao Xzysfe
exhinue - 07. 02. 20:47

Claritin Plaquenil Ztcrjv comprar cialis on line en espana
cialis soft tabs xm radio commercial
fleefekix - 03. 08. 10:48

levitra 5mg price buy cialis online from india

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).