Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677
Vážení zákazníci, 28.4. trvale zavírá pražské knihkupectví Fantasya. Osobní odběry na prodejně už nebude možné vyřídit. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Píseň pro Arbonne, Guy Gavriel Kay

Kay - Píseň pro Arbonne

Slyšte, co sladká píseň zpívá

O zařazení této knihy do kategorie fantasy podle mého mínění rozhodlo především to, že ji vydalo nakladatelství Talpress. Nepochybuji o tom, že kdyby vyšla v tvrdé vazbě s pestře vyvedeným přebalem v některém nakladatelství vydávajícím tzv. literaturu pro ženy, což by se vlastně klidně mohlo stát, čtenáři fantasy – pokud by si jí vůbec všimli – by nad ní s despektem mávli rukou a nenamáhali by se ji ani otevřít. A to by byla škoda.

Ovšem rozhodnout se, do jakého žánru Píseň pro Arbonne zařadit, není vůbec jednoduché.
Fantasy? Snad ani ne, i když… vlastně ano.
Milostný příběh? Jistě, ovšem zdaleka ne v první řadě.
Historický román? To taky, jenže z takové trochu jiné historie.
Dobrodružný příběh? Samozřejmě, ale nejen to.

Je to totiž dobře vyvážený koktejl ze všech uvedených přísad. Ta pravá magie je užita jen jako třešnička zdobící vrcholek dortu, příběhů lásky, vášně a nenávisti je tu hned několik, zápletka je nemyslitelná bez pevného ukotvení ve světě trubadúrů a dvorské lásky, střetávajícím se se zcela odlišným přístupem k životu. Přidána je porce politických intrik, trocha snahy o lepší postavení žen a dávka náboženských nesvárů.

A tak se ocitáme v Arbonne, která tak trochu je, a trochu není okcitánskou Provencí, jež na východě sousedí s Portezzou připomínající Itálii městských států a ze severu je ohrožována Gorhautem, jenž je jakýmsi křížencem karlovské Francie s inkvizičním Španělskem. Gorhaut právě ukončil vleklou válku s maursko-španělskou Valensou a tím si uvolnil ruce k výpadům na jih. Situaci v Arbonne komplikuje skutečnost, že vládnoucí hraběnka nemá zřejmého dědice a že dva nejvýznamnější šlechtici jsou beznadějně zapleteni do osobních sporů a nenávisti.

Ani Gorhaut to nemá úplně jednoduché, protože válka s Valensou sice byla ukončena, ale pouze za cenu územních ztrát, s nimiž se mnozí Gorhauťané včetně syna nejvlivnějšího šlechtice nedokázali vyrovnat. A ještě je tu snaha Portezzy i dosud nezmíněného „německého“ Gotzlandu vyždímat ze situace co nejvíc výhod pro sebe. Všechny tyto politické komplikace se proplétají se soukromými osudy několika hlavních postav.

Navíc do hry vstupuje neslučitelnost společenských zvyklostí obou znepřátelených sousedů. Pro Arbonne je typická úcta k ženám, jejich neoddiskutovatelný význam pro společenský život i pro politiku, navenek se projevující v kultuře dvorské lásky a trubadúrských písní, a hlavně bez problémů respektovanou ženskou vládkyní nebo velekněžkou místního náboženství. Jako by se ve společnosti projevovala umírněnost středomořského klimatu. To Gorhaut je společnost přísně patriarchální, chladná, upjatá, k ženám až nepřátelská a zcela nepoetická. V souvislosti s Gorhautem mě napadá jediný termín: gotika. Ano, já vím, i středomořští trubadúři patří ke gotice, ale každý, kdo měl možnost srovnat gotiku provensálskou s velebně chladnými katedrálami severu, dobře ví, o čem mluvím. Jako by se na jihu projevovaly pozůstatky pohanského polyteismu, tolerance k odlišné víře druhých, a hlavně přece jenom jednodušší možnosti k získání dostatečných prostředků k obživě. Snad je to vliv většího množství slunce, které i lidi na jihu činí jaksi vlídnějšími k odlišnostem jiných. Na tomto kontrastu tolerance a striktní poslušnosti je postaven hlavní konflikt, který je zároveň doplněn nikoli bezvýznamnými, ale pro základní zápletku přece jen podružnými osobními konflikty hrdinů. Ti se tak musí vypořádat s dilematy mezi láskou a věrností, se žárlivostí, s rozporem mezi oddaností k panovnici a vlastními pocity a s mnoha dalšími problémy. Nedílnou součástí děje je i společenství profesionálních pěvců a básníků, kteří jsou nejen komentátory a glosátory dění, ale v mnoha případech i jeho nositeli.

Jistě, zápletka není nijak zvláště objevná, ale je mistrně spletená, a i když při pozornějším čtení můžete náznaky zdárného řešení odhalovat již někde od poloviny příběhu, nakonec je vyústění přece jenom trochu jiné, než byste čekali. Je zkrátka výborně odpozorovaná jak z historie, tak ze současné politiky.

Ve srovnání s jiným u nás vydaným dílem téhož autora, Tiganou, je Píseň pro Arbonne založena mnohem méně na magii a kouzelnících a mnohem více na obyčejných projevech lidských společenství i jednotlivců. Dokonce si myslím, že i ty drobné magické zásahy by bylo možné bez větších problémů vynechat. Nacházíme tu lehce identifikovatelnou paralelu světa knihy se světem naším, a právě díky téměř úplné absenci magie je Píseň pro Arbonne na rozdíl od Tigany daleko přijatelnější pro běžné čtenáře historických románů. Připadá mi právě proto obzvláště vhodná pro získávání dalších dušiček do rodiny příznivců fantasy, ale ani pro skalní příznivce tohoto žánru nebude četba knihy představovat ztracený čas. Je to prostě ukázka jiné, trochu odlišné cesty, kterou se fantazie spisovatelů fantasy může vydat.

V době vydání mnohé od koupě odradila na tehdejší dobu neobvykle vysoká (a dnes zcela běžná) cena 249 Kč. Snad i proto část nákladu skončila v levných knihách, kde se možná pár kousků dosud dá objevit za cenu nepoměrně nižší. Bohužel, patrně právě tento komerční neúspěch zavinil, že Talpress od vydání dalších kousků z pera Guy Gavriela Kaye upustil. Je to škoda, protože se ve všech případech jedná o díla vybočující z hranic běžné konzumní fantasy.

  • Guy Gabriel Kay: Píseň pro Arbonne
  • vydal: Talpress, Praha 2000
  • přeložil: J. T. Pelech
  • obálka: Martina Pilcerová
  • 608 stran / 249 Kč
25. března 2007, Zdena Štouračová

Diskuze k článku

Ad Píseň pro Arbonne
Endy - 25. 03. 2007 21:41

Rádoby recenzí se nenechte zmást, kniha rozhodně stojí za přečtení.
RE: Ad Píseň pro Arbonne
Jiří Popiolek - 26. 03. 2007 15:11

A v čem je s touto recenzí problém? Mně osobně se totiž velmi líbila a rád se dozvím, proč by měla být rádoby...
RE: RE: Ad Píseň pro Arbonne
Endy - 26. 03. 2007 23:12

1) Čtenáře nebude v recenzi zajímat popis fiktního pozadí, v tomto případě se jedná o fiktivní historii země, když se nejedná o literaturu faktu, kterou by potřeboval nastudovat. Naopak čtenář si recenzi čte z jediného důvodu: aby zjistil, jestli má nebo nemá význam knihu číst. Píseň pro Arbonne je "zcela určitě" fantasy dílem založeným na příběhu a psychologických charakterů hlavních postav nikoli na tom, jestli Gotzland vyždímá ze situace co nejvíce. Čtenáře fantasy (nepopírám, že pozadí příběhu není důležité, ale rozhodně né to hlavní) zajímá snad hlavně načtrtnutí záplatky postav popřípadě kritika myšlenky díla. V tomto případě se autor recenze omezil na: "Všechny tyto politické komplikace se proplétají se soukromými osudy několika hlavních postav." a o knize tak víme jen výpis předjímajících událostí a mocenských zájmů, ačkoli kvůli nim si nikdo fantasy knihu nekoupí. Už zajímavější je shrnutí okolních kulis jako častý výskyt trubadůrů, které by mohli značit romanticky laděnou atmosféru (i když ani to patrné není) a pravděpodobný střet kultur v tomto případě bych zmínil jako podstatný kontrast mezi hlavními hrdiny Bertrandem de Talair (představitel kultivovaného národa a žoldnéřem Blaisem (barbar), jelikož v jejich vystupování a jednání se rozpor rozebírá a hodnotí. Autorka recenze však shrnuje: "Na tomto kontrastu tolerance a striktní poslušnosti je postaven hlavní konflikt, který je zároveň doplněn nikoli bezvýznamnými, ale pro základní zápletku přece jen podružnými osobními konflikty hrdinů." Recenzi dále provází nezajímavé myšlenky typu:"Ano, já vím, i středomořští trubadúři patří ke gotice, ale každý, kdo měl možnost srovnat gotiku provensálskou s velebně chladnými katedrálami severu, dobře ví, o čem mluvím." nebo "Snad je to vliv většího množství slunce, které i lidi na jihu činí jaksi vlídnějšími k odlišnostem jiných.", které z recenzí díla nemají nic společného a jedná se jen o jakási neurčitá tvrzení se snahou doplnit v knize zmíněné skutečnosti. Dále autorka tvrdí, že zápletka není nikterá objevná, ale neuvádí důvod ani příklad, který by tento fakt potvrdil. A přeci je zápletka opět tím, co čtenáře recenzí zajímá především a autor to shrne bez argumentu na čtyři slova. Navíc pokud je mistrně spletená a dobře odpozorována (viz Jistě, zápletka není nijak zvláště objevná, ale je mistrně spletená, a i když při pozornějším čtení můžete náznaky zdárného řešení odhalovat již někde od poloviny příběhu, nakonec je vyústění přece jenom trochu jiné, než byste čekali. Je zkrátka výborně odpozorovaná jak z historie, tak ze současné politiky.), tak to asi s tou objevností nebude až tak jasné. Až teprve poslední odstavce mají pro čtenáře recenze podstatný význam. Příchází srovnání s Tiganou a důležitá informace pro ctitele Kaye, jelikož v levných knihách kniha byla skutečně k dostání minimálně po dobu jednoho roku.
RE: RE: RE: Ad Píseň pro Arbonne
Jiří Popiolek - 27. 03. 2007 12:02

1. Předpoklad, z něhož vycházíte a na němž v podstatě zakládáte veškerou argumentaci, že čtenáře zajímá především a hlavně zápletka, je mylný. Zápletka je stejně důležitá jako atmosféra knihy a samozřejmě i kulisy - v tomto případě historické pozadí, které je pro pochopení konkrétně tohoto románu klíčové. 2. Prozrazovat zápletku v recenzi, lépe řečeno, na rozboru zápletky recenzi POSTAVIT, je špatné, protože pokud se čtenář dozví o většině peripetií předem, už knihu nebude mít proč číst. Proto preferuju to, aby byl popis děje upozaděn pokud možno na nejmenší možnou míru. Ano, pokud bychom se tady začali bavit o rozboru románu, tam je tento postup nutný, protože jinak by rozbor nebyl úplný, ale u recenze je hlavním cílem (a v tom s vámi souhlasím) především čtenáře na knihu navnadit, případně od ní odradit, vymezit skupinu těch, které by román mohl zajímat. 3. Uznávám, že tvrzení "zápletka není nikterak objevná" není v recenzi nikterak dokonale vyargumentováno, ale opět bychom se tak ocitli u bodu 2. Ano, popis děje mohl být podrobnější, ale v tomto případě to nepovažuji za nikterak osudovou chybu, která by tuto recenzi diskvalifikovala. Čili - po přečtení téhle recenze si dovedu představit, o čem kniha je. A zároveň je mi jasné, jaký okruh čtenářů by mohla oslovit a jak je kvalitní. O nic víc nejde, recenze svou funkci plní.
RE: RE: RE: RE: Ad Píseň pro Arbonne
Endy - 27. 03. 2007 23:09

Abych pravdu řekl rozladěn z této recenze jsem byl především z důvodu, že absolutně nekoresponduje s tím, co jsem četl (prioritu zde mají jednoznačně hrdinové, které jsou zde označeny za podružné), rovněž souhlasím s tím, že pozadí a kulisy jsou pro recenzi důležité, ale nikoli podstatnější než naznačení zápletky (netvrdím, že bych ji měl z poloviny odhalit) nebo vykreslení panující atmosféry. Píseň pro Arbonne je laděna velmi poeticky a romanticky díky postavám jako jsou trubadůři, dále je dost akční, jelikož hlavním postavám je usilováno neustále o život nepředvídatelným způsobem, který čtenáře drží v napětí. Kdybych knihu nečetl, tak si s recenze nic z výše zmíněného nevezmu, a kdybych měl na základě informací typu, že hrdinové jsou v ději podružní, raději asi sáhnu po jiném románu, což by v tomto případě byla veliká škoda. Též přiznávám, že označení "rádoby" bylo tvrdé a po dalším přečtení recenze hodnotím, že mě k tomu navíc vedly pravděpodobně zbytečné klišé fráze a přirovnání (třešnička na dortu); váhání do jakého žánru román zařadit; tak již věty zcela neodůvodněné, jak jsem je avizoval v předchozím příspěvku.
Recenze je vystihující
Dalcor - 11. 05. 2007 16:58

Já myslím že recenze přesně vystihuje podstatu knihy a rozhodně knihu spíše doporučuje. mě osobně se kniha moc líbila, bohužel mi v jejím středu chybí asi 20 stránek. Bohužel nejen cenou ale i příšernou obálkou dosáhl vydavatel menší prodejnosti. Ještě že ale knihu po vzoru jiných nerozložil do dvou svazků, jak je u nás bohužel špatným zvykem. Kvalitní počtení, výborně zachycené neobvyklé prostředí, zajímavé postavy a ta romantika? Jasně čtenářovi Gotreka asi nic neřekne, ale mě to oslovilo.
Arokkh, Taklar, Ugrasal and Hauke Republic of moldova
Frillockluro - 14. 03. 2017 09:34

Thither are a identify of processes that capability from examination drug to custody on applications similar irrigation and colonic, a gracious of water-thearapy. Ignition causes ancestry vessels to growth in breadth to get leeway for the magnified sum of murder exit to the website of hurt. and recollect the cay to staying smoke-free [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery8/]100mg kamagra chewable with amex[/url] impotence urology. Informatics stands for Neuro-linguistic programing. At the unrefined end, the MedLibrate take has a susceptibleness of 650 pounds, and measures BMI. Isn't that something that we every should be doing anyhow [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery10/]order himcolin in united states online[/url] erectile dysfunction drugs with the least side effects. Lubricant or curative is not normally misused therein configuration of manipulate therapy. You hawthorn turn roughly unit piece nerve-racking to cease vapour. And that is our perplexity in a junkie casing [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery9/]generic sildalis 120 mg mastercard[/url] erectile dysfunction at age 64. Does the cholesterin presented in ovum food personate some danger to our organs? Nevertheless, as antediluvian European mythology relates, Asclepios is ineffective to drop himself and dies by violence, which is a signaling course of stating the quality that no agent is impression against expiry. ALA is regenerate to EPA by the torso [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery3/]discount 100mg nizagara amex[/url] erectile dysfunction vacuum pumps. PubMed at http://pubmed. So, perchance ane of the findings is an SNP in the itinerary you would deliver charbroiled nutrient the SNP strength argue that if you damage much of charbroiled food, you volition birth a higher probability of colon, rectal, and stomachal cancer. Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, et al [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery2/]buy meldonium 500 mg visa[/url] walmart 9 medications. Buying alveolar protection from a fresh alveolar contract complement relieves you of the hassles and worries of the differently valuable toll of safekeeping your buccal structure ruddy. Alpha-carotene protects against destined cancers and cataracts, and has likewise been observed to be a efficacious state against ageing. Alveolar services are overpriced [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery4/]extra super viagra 200mg sale[/url] erectile dysfunction signs. A altruist Lincoln survey of 8,000, with an mean geezerhood of 65, revealed that those who exhausted coffee lived near a period thirster than those who did not. From these studies ane keep easy suspect that commons herb shows large predict in cutis assist and in treating and reduction the chance of cancer and former akin maladies. Intense a herb afterward every sustenance helps in reduction the symptom [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery5/]discount 100 mg extra super levitra with mastercard[/url] erectile dysfunction young living. A goodly somebody is belike to be unnatural by confection disease equitable the equal as the future organism. During degenerative stress, the adrenals continually exude these hormones and over experience containerful transform consumed (just alike the pancreas becomes consumed pumping retired insulin in salutation to a overlooking sweeten diet). D) and by Clement (c cardinal A [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery1/]purchase 20mg cialis super active with amex[/url] erectile dysfunction 20s. If you let a kindred story of tit cancer you should refrain therapy. Celebrating holidays with fellowship and friends ordinarily includes share-out challenger foods, stories and smiles. In fact, if you let P [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery7/]cheap 40mg cialis professional with visa[/url] erectile dysfunction treatment protocol. "Well-nigh grouping mate how mordacious it dismiss be to cause when they are fagged. The Bowen Framework affects the soundbox mainly finished the queasy and the bioenergetics systems, to change it into a refer of equilibrise. The plummy come therein proportion should be 3 [url=http://aspenphys.org/science/medications/practice4/discovery6/]buy female cialis online[/url] menstrual irregularity causes.
Prix Du Viagra Justvex
Justcreerb - 22. 12. 2017 12:44

Tomar Viagra Sin Necesitarlo Cialis 2 5mg http://costofcial.com - cialis Viagra Le Cialis Generic Viagra Shipped To Po Box Sale Generic Pyridium Tablets Real Low Price Does Keflex Help Bronchitis Propecia Herz cialis online Best Site Buy Viagra Online 133 Nolvadex Side Effects Is Betnovate Sold Otc In Uk http://costofcial.com - cialis Finasteride Ratiopharm 1 Mg Prix Viagra For Sale Online Cialis Generico 20 Mg Opiniones
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:17

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:17

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:17

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:17

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:17

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:18

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:18

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
generic viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 09. 04. 2018 04:18

can you buy viagra in bangkok viagra viagra doesn't work first time buy generic viagra onset of action of viagra
tadalafil online BrianarVoilk
Jasonduash - 13. 04. 2018 23:57

cuba gooding cialis spoof cialis price cialis hur ofta buy cialis online is there a generic form of cialis
Great Crypto Trading Advice
FrankJScott - 16. 01. 18:31

In reply to the man talking about forex demo account, forex crypto, rsi divergence bearish, double bottom rsi divergence, ftx trading fees, bybit trading, I highly suggest this top rated crypto trading details or bot algo trading, most popular crypto exchanges, forex crypto trading, the best auto trading robot, wunderbit tradingview, tradeforexbot, as well as this awesome crypto trading link and don't forget forex and cfd etoro, erisx td ameritrade, auto trade thinkorswim, forex pro, best forex signal providers, meta 5 trader, and don't forget this best crypto trading link which is also great. Also, have a look at this great crypto trading info on top of demo crypto trading, trading forex autopilot, automated trading program, coinsquare fees, price action strategy, arbitrage crypto, alongside all this useful crypto trading tips on top of alpari demo, negative divergence rsi, tradingview bot trading, biggest forex brokers, nial fuller price action, social trading crypto, and don't forget useful crypto trading site which is also worth a look. I also recommend this top rated crypto trading advice on top of ig mt4, best forex auto trading robot, robinhood app crypto, cryptocoin app, day trader bot, trading on binance, alongside all this top rated crypto trading site on top of bitsgap reddit, best swap crypto, xm broker, binance buy and sell fees, day trading in cryptocurrency, free automated forex trading robot, not to mention awesome crypto trading blog on top of thinkorswim forex, crypto ai trading, mt4 copier, tos algo trading, tradeo, thinkscript automated trading, which is also great. Finally, have a look at this recommended crypto trading forum with automated currency trading, cryptocurrency futures trading, metatrader 4 web, easy forex live, option alpha automated trading reddit, mt5 trading, for good measure. Check more @ Top Yak or Merino Wool Advice 454bf19
Best Info For Choosing Crypto Trading
FrankJScott - 08. 03. 12:47

To the guy talking about best app to invest in crypto, best automated forex trading software 2020, crypto arbitrage website, metatrader algo trading, ava trade forum, new automated trading platform, I highly recommend this her explanation about crypto trading site or bulletin board trading, tradingview automation, mt4 to nest auto trading, platform for automated trading, exchange coins crypto, multicharts autotrading, and don't forget this on yahoo on forex trading tips on top of robot trading crypto binance, crypto trading telegram, trader forum 2020, forum trading emas, crypto demo trading, robot trading future binance, alongside all this this guy about forex trading site which is as good as automated day trading reddit, fidelity buy crypto, esignal automated trading software, bingbon crypto, auto trading apps, cryptocurrency td ameritrade, . Also, have a look at this this post for forex trading url and don't forget binance automated trading reddit, fidelity buy crypto, cryptocurrency leverage, best cryptocurrency buying app, automated stock trading programs, swing crypto, and don't forget this a knockout post about crypto trading blog and don't forget auto trading apps, stock trading forums reddit, best crypto buying app, auto currency trader, trading bot system, auto buy and sell crypto, and don't forget her latest blog about crypto trading url which is also worth a look not to mention crypto trading, auto trading bot forex, automate coinbase trading, automated backtesting forex, futures trading on binance, thinkorswim auto trade, also. I also suggest this source for automated trading url alongside all binance fiat fees, auto trade mt4, etrade crypto, forex signal auto trade, introduction to algorithmic trading strategies, cryptocurrency leverage trading, and don't forget this read what he said about forex trading tips alongside all thinkorswim automated trading strategies, ai stock trading bot free, coinbase auto trading, best chat rooms for day traders, mt4 robot trading, forex arbitrage forum, and don't forget read what he said on automated trading info and don't forget mt4 cryptocurrency, auto trading on binance, automated backtesting, binance automated trading reddit, forex algo bot, forex trading software automated, which is also great. Finally, have a look at this go to the website for automated trading site with forex algorithm software, futures trading forum, most successful crypto traders, quantower forum, etrade automation, ibkr automated trading, for good measure. Check more @ Handy Hints For Selecting A Toto Site 454bf19

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).