Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Military sci-fi v literatuře, ve světě i u nás

Buettner Robert: Sirotčinec

Z hlubin vesmíru se vynořují štíhlé válečné lodě. Jejich palubami zní jekot sirén a posádky spěchají na bojová stanoviště. Věže osázené těmi nejmodernějšími zbraněmi se otáčejí směrem k nepříteli. Temnota náhle rozkvétá vražednými výboji energie. Dvě impozantní flotily se pouštějí do boje. A hluboko dole pod nimi, na malé červené planetě, dosedají do prachu první výsadkové moduly, aby ze svých útrob vyvrhly komanda vojáků v hi-tech zbrojích…

Military sci-fi patří v současnosti mezi čtenářsky oblíbené subžánry fantastiky. Jak už napovídá název, hlavním motivem jsou zde válečné konflikty odehrávající se v dobách příštích. Autoři mnohdy předkládají nepříliš radostné vize budoucnosti lidstva, které je často nuceno bojovat o holou existenci či se utápí v mocenských bojích, kde je válka jen pokračováním politiky. Zdá se, že naše rasa je příliš agresivní, než aby mohla žít dlouhodobě v míru. To ovšem nemusí být úplně špatné, protože případní útočníci z vesmíru by s námi rozhodně neměli lehkou práci.
Subžánr military sci-fi je překvapivě velice flexibilní a disponuje značným rozpětím námětů a zavedených schémat. Děj se může odehrávat nejen v supermoderních kulisách, kde se to hemží umělými inteligencemi a stroji, ale i v téměř domácky blízkých reáliích nedaleké budoucnosti. Atraktivní jsou zejména boje ve vesmíru a konflikty s mimozemskými civilizacemi nebo války s roboty a umělými inteligencemi, které se stávají příliš nezávislými či nepřátelskými. Lidé ovšem mohou válčit i sami mezi sebou, ať už se jedná o války proti tyranům, za různé ideály či jen boje o moc v rámci politických hrátek a třenic. Liší se také optika, skrz kterou se autoři na příběh dívají: od neskrývaného militarismu přes patetický patriotismus až po stejně neskrývaný odpor k válce.
V těchto příbězích bývají často zdůrazňovány hodnoty jako smysl pro povinnost, statečnost, sebeobětování, bratrství ve zbrani. Hlavními protagonisty proto většinou bývají vojáci a důstojníci, kteří musejí projít cestou od zelenáče až k ostřílenému profesionálovi, případně si postupně vydobýt prestiž, respekt a vyšší hodnosti. Vítězství ale nebývají dosahována jen pomocí zbraní, ale rovněž díky taktice, obětavosti a morální uvědomělosti postav. Tak jak tomu je třeba ve Hvězdné pěchotě.

Hvězdná pěchota: ikona i vlajková loď
Military sci-fi není tak mladá, jak by se mohlo zdát. Některé její prvky můžeme najít v příbězích George T. Chesneyho či ve Válce světů (1898) H. G. Wellse z konce devatenáctého století. Ale do dnešní podoby se tento subžánr rozvinul až po druhé světové válce, na čemž má zásluhu především Robert A. Heinlein. Jeho Hvězdná pěchota (1959) je považována za esenci military sci-fi. Čím tato kniha tak oslovila čtenáře? Především autenticitou a poutavým příběhem, který autor vede jako jakousi „zpověď“ hlavního hrdiny. Tím je mladík Juan Rico, který se přihlásí k Mobilní pěchotě. Projde drastickým výcvikem, jenž ho změní jak po fyzické, tak po psychické stránce. Skutečným vojákem se ovšem stane až po první bojové akci. Ta je vlastně prologem dlouhé a krvavé války s mimozemskou civilizací Brouků. Rico se účastní dalších bojů a postupuje v hodnostech. A spolu s ním čtenář odkrývá mentalitu vojáků i mechanismy fungování armády.

Heinlein Robert A.: Hvězdná pěchota - nové vydání

Hvězdná pěchota je poměrně drsná až krutá, a zaujme především svou živostí. K té přispívají postřehy a komentáře hlavního hrdiny, jenž nikdy nic neskrývá ani nezastírá. Autor do knihy samozřejmě narouboval své představy ohledně ideálního společenského zřízení, etiky a odpovědnosti jedinců, které nejsou právě vstřícné vůči demokracii a právům jednotlivce, ale pod tím vším balastem jde o život mladého muže, který se dostal do armády a zažil válku. Je nutné mít na zřeteli, že Heinlein román napsal v roce 1959, tedy uprostřed studené války, což se v něm samozřejmě odráží. Autor dovedně hraje na strunu patriotismu, nechybí zde patos ani hrdinství či sebeobětování. Není pochyb o tom, že Hvězdná pěchota je nadmíru militaristicky zaměřená, což ale nesnižuje její hodnotu.

Od Berserkrů ke Stárnoucímu slunci
Jen o několik let později napsal Fred Saberhagen první příběh v hlavní roli s ničivými válečnými roboty zvanými Berserkři. Ti byli kdysi sestrojeni mimozemskou civilizací hodlající dobývat vesmír. Jenže ona civilizace nakonec podlehla svým výtvorům a od té doby Berserkři vyhledávají a likvidují veškerý organický život. Až jednoho dne narazí na lidstvo…
Výchozí premisa poskytla Saberhagenovi dostatek námětů a stala se velmi vděčným tématem, které postupně rozvinul do desítky románů a několika povídkových sbírek. Berserkský cyklus se nevyznačuje velkými vesmírnými bitvami, ale soustřeďuje se spíše na menší, „komornější“ střety. Knihy přitom mají nejen napínavý děj, ale i jistý humanistický podtext.
Lidstvo hraje důležitou roli i v trilogii s prvky military Stárnoucí slunce (1978–1979) z pera C. J. Cherryhové, kde je ve válce s obchodnickou rasou regulů. V románech jde pak o rozdělení mocenských a ekonomických sfér vlivu. Regulové však sami nemají k válčení vlohy, takže je zastupují cvičení válečníci mri, řídící se mnoha podivnými zvyky a rituály. Problémy nastávají, když prohrávající regulové chtějí uzavřít s lidmi mír. Aby ho dosáhli, neváhají zradit i mri.
Cherryhová nabízí zajímavě vypointovanou ságu plnou tajemství, s velmi dobře prokreslenými charaktery a podmanivou atmosférou. Největším kladem její trilogie je ovšem téměř geniální vcítění se do nitra hrdinů s ohledem na jejich rasu.

Haldeman Joe: Věčná válka

Věčná válka: protiváha Hvězdné pěchoty
V předchozích řádcích jsem přeskočil jedno z nejvýznamnějších děl military sci-fi – Věčnou válku (1975) Joea Haldemana. Ta totiž tvoří jakousi protiváhu Hvězdné pěchoty. Haldeman čtenáře zavádí do světa, kde lidstvo objevilo možnost cestování ve vesmíru pomocí kolapsarových skoků. Záhy však narazí na potíže v podobě válečnické rasy Tauranů. A tak se rozhoří válka, do které je zatažen i ústřední protagonista, William Mandella. Ten do armády nechce, ale nezbývá mu nic jiného. Projde výcvikem a nakonec se dostane i do skutečné bitvy, která připomíná spíše krvavou lázeň. Po první akci je propuštěn, ale později znovu a znovu povoláván. Nastává pro něj jakási válka bez konce…
Není možné si nepovšimnout, že Věčná válka využívá podobných motivů jako Hvězdná pěchota. Jenže Mandella, na rozdíl od Rica, válku nikdy nepřijme za svou a přes veškeré zrůdnosti, jichž je nucen se dopouštět, je sám spíš obětí než agresorem. Tam, kde Heinlein přichází s patriotismem a vznešenými ideály, nasazuje Haldeman obrazy nesmyslnosti a hrůzy války prostřednictvím pečlivě vykreslených, děsivých detailů. A Mandella, jako jakýsi věčný Ahasver, tak musí neustále procházet peklem. Dokonce mu ani není dopřán plnohodnotný vztah se ženou jeho srdce, takže není divu, že je frustrovaný a plný odporu.
Ve Věčné válce se naplno projevuje Haldemanův negativní postoj k válce a promítají se v ní i jeho zkušenosti z vietnamského konfliktu. Román je stejně podmanivý jako Hvězdná pěchota, stojí však na opačné straně spektra.

Vzhůru hrdinové, je třeba zachránit svět!
V roce 1985 se v románu Navigátor na scéně objevil Wilf Brim, mladý carescrianský navigátor, jenž se zapojí do války Impéria proti Lize Temných hvězd. Spolu s ním tak mohou čtenáři okusit „slasti“ bojů ve vesmíru i na planetách. Wilf si však užívá do sytosti nejen válčení, ale prožije i nemálo milostných dobrodružství, což v tomto subžánru bývá spíše výjimkou. Cyklus, jehož autorem je Bill Baldwin, se postupně rozrostl do sedmi svazků, přičemž se v něm stále výrazněji projevuje paralela ke druhé světové válce. Ligeři tu ztělesňují nacisty, Imperiálové Angličany a Medvědi z planety Sodeskaya Sověty.
Ve stejném roce se o military otřel i Orson Scott Card a jeho Enderova hra (1985) si rázem získala přízeň čtenářů. Card v ní totiž nabídl netradiční nápad zpracovaný s mistrovskou dovedností. Hrdinou je zde chlapec Ender. Původně opovrhovaný outsider se v Bitevní škole stane excelentním studentem procházejícím úspěšně jednou herní simulací za druhou. Cílem těchto her je ovšem přetvořit ho v dokonalého válečníka a nelítostného zabijáka. Zemi totiž hrozí další invaze termiťanů a Ender ji může zachránit, bude-li dostatečně schopný a připravený.

Card Orson Scott: Enderova hra

Kniha nabízí nejen zábavu, ale nutí i k zamyšlení. Představa, že je možné tvarovat s tak nelítostnou cílevědomostí dítě v živou zbraň, je stejně děsivá jako bizarní. Autor navíc v příběhu emotivně popisuje chlapcův vnitřní svět, což dává jeho románu další rozměr. I Enderova hra tak vyznívá protiválečně.
V roce 1986 poprvé vysílá Lois McMaster Bujoldová na cestu cti a slávy svého oblíbence, Milese Vorkosigana. Pořádně mu to však ztíží, když mu přisoudí malý vzrůst a značné zdravotní problémy. Miles se však nevzdává, ačkoliv pro něj není nepřijetí na vojenskou akademii žádným důvodem k radosti. V románu Učedník války (1986) se však ukazuje, že je to počátek velkého dobrodružství, během něhož získá nevídané bojové zkušenosti. A to netuší, že jeho osudy Bujoldová rozvine do více než desítky knih. Některé Milesovy eskapády přitom mají blízko k military, jiné pak spíše k dobrodružné sci-fi, či se nesou v duchu politických intrik. Každou však autorka podává velmi poutavě, s ohromným entuziazmem a hravostí.
Jen o dva roky později se v rámci Známého vesmíru přihlásil o slovo Larry Niven s Válkami s Kzinty. V nich se lidé musí potýkat s agresivní a válečnickou rasou Kzintů, víc než dva metry vysokých, kočkovitých mimozemšťanů s dlouhou rudou srstí. Ti byli původně zaostalou rasou, která ovšem získala přístup k moderním technologiím, čehož využívají k expanzivní válečné politice. Proto je konflikt s lidmi naprosto nevyhnutelný a projevuje se mnoha formami a způsoby. Série je zajímavá tím, že se jedná o sbírky povídek různých autorů editovaných Nivenem, což jí propůjčuje překvapivou rozmanitost a barvitost.

Přichází Honor Harringtonová
Sága o Honor Harringtonové Davida Webera patří k tomu nejlepšímu, co může military sci-fi nabídnout. Jeho hlavní hrdinka je ovšem i živým důkazem toho, že válečnictví nemusí být pouze výsadou mužů.
Čtenáři se s Honor poprvé setkali v románu Stanice Bazilišek v roce 1993, kdy také Weber představil vesmír později familierně nazývaný Honorverse. V něm jsou hlavními protivníky bohaté Hvězdné království Mantichora a Lidová republika Haven, která by ráda nad Mantichorou získala kontrolu. Ke splnění tohoto cíle je Haven odhodlána využít všech prostředků, od intrik a špinavých úskoků až po přímé válečné akce.
A tak se Honor Harringtonová jako kapitánka válečné lodi mantichorského námořnictva záhy setkává s havenskými praktikami. Daří se jí však nejen vyhýbat léčkám protivníků, ale také se projevuje jako skvělý taktik a stratég. Proto není divu, že postupuje v hodnostech až na admirálské posty. Ani Honor však není neomylná, a navíc má nepřátele i v samotné Mantichoře, takže zažívá i pády. Je však odhodlána pro ochranu vlasti a jejích spojenců kdykoliv nasadit život a jít do bitvy.

Weber David: HH01 Stanice Bazilišek

Právě líčení bitevních scén patří k tomu nejlepšímu, co cyklus nabízí. Weber se inspiroval skutečnými námořními střety, proto jeho popisy působí nejen barvitě, ale i věrohodně. Špatně si však nevede ani jako fabulátor různých spiknutí, politických hrátek a intrik. Zápletky jeho románů jsou důkladně propracované a zdařile dotvářejí dojem reality.
Cyklus o Honor Harringtonové má už více než desítku knih a v samotném Honorverzu se rozjíždí několik dalších příběhových linií. Weber ochotně spolupracuje s dalšími autory a umožňuje, aby do jeho světa zasadili vlastní texty.

Od námořníka k žoldákovi
V roce 1994 startuje románem Praporčíkova naděje další cyklus válek ve vesmíru. Jeho autorem je David Feintuch a hrdinou Nicholas Seafort. Autor děj Seafortových dobrodružství zasadil do budoucnosti, kdy je lidská společnost výrazně ovlivněna náboženstvím. Hlavní postava je námořní důstojník, který se snaží za všech okolností dostát svým povinnostem, což pro něj není lehké. Seafort je totiž nejistý a jeho nadřízení ho berou s despektem, což ještě posiluje jeho vnitřní rozervanost a sklony k sebelítosti. Není tedy divu, že většina knih cyklu vyznívá v poněkud depresivním duchu.
Autorem, který military skutečně miloval a věnoval se jí v podstatě celý život, byl Rick Shelley. Ten v Útoku na Buchanan (1995) otevřel téma války mezi Federací a Druhým Společenstvím. Na tu v jeho románu doplatí nezávislá planeta Buchanan, jež se stane dějištěm krvavých bojů. Podobné schéma autor aplikoval i u volného pokračování Coventry v plamenech (1996). Shelleyho hlavním dílem je však cyklus otevřený románem Kadet (1998), v němž sleduje vojenskou kariéru Lona Nolana, absolventa prestižní vojenské akademie, který se snaží udržovat pořádek v kolonizovaných světech. Cyklus charakterizuje vysoká autenticita a důkladná znalost vojenského života.

Shelley Rick: Coventry v plamenech

Princ Roger MacClintock, což je hlavní postava Pochodů Davida Webera a Johna Ringa, na rozdíl od již dříve zmíněného Seaforta žádnými komplexy méněcennosti netrpí. A proč taky? Je syn císařovny vládnoucí ohromnému impériu, takže z něj vyrůstá rozmazlený a nezodpovědný parchant. Když ale jeho loď v románu Pochod vnitrozemím (2001) po sabotáži ztroskotá na zaostalé planetě, stojí náhle před závažným rozhodnutím: jestli se chce dostat domů živý, bude muset změnit své priority i přístup k ostatním.
Pochodech Weber s Ringem představují příběh plný dobrodružství, v němž se prolíná barvitost barbarského světa s moderní technologií, jíž disponují Rogerovi lidé. Jenže ani supermoderní technika nevydrží věčně a na planetě Marduk jsou podmínky opravdu značně nestandardní.
John Ringo se věnuje i klasičtěji pojatým military sériím. Jednou z nich je rozsáhlý Odkaz Aldenaty, v němž mimozemšťané na Zemi v utajení dlouhodobě posilují lidskou agresivitu a bojeschopnost, aby získali dokonalé válečníky schopné ochránit ostatní rasy. Invaze Posleenů je však donutí vytáhnout trumf – nastává čas, aby zazněl Chorál před bitvou (2000).

Pozor na syndiky i slimáky
S novým tisíciletím se objevují i nové tváře. Jednou z nich je Robert Buettner, který debutoval románem Sirotčinec (2004). Jason Wander se v něm přihlásí do armády, aby nemusel do vězení. Země je totiž ohrožena zákeřnými mimozemskými slimáky. Jason prodělá tvrdý výcvik a následně se dostane do expedičního sboru, který má slimáky na Ganymedu vyřídit. Už cesta na místo určení není jednoduchá a následný boj o Ganymed se mění v krvavou lázeň… Buettnera k napsání knihy inspirovala Hvězdná pěchota, což je z ní jasně patrné. Snažil se jí však dát jiné vyznění, související s jeho vlastním pojetím smyslu válčení a důvodů, proč jdou vojáci do boje. Sirotčinec působí velmi civilně, opravdově a autenticky. Na jeho úspěch autor navázal v dalších čtyřech dílech série, které sledují další Jasonovy osudy.
Do vesmíru se vrací také Jack Campbell (pseudonym Johna G. Hemryho) v cyklu Ztracená flotila. Autor se zde odpichuje od klasického motivu dvou válčících stran, Aliance a Syndiků. Lidé prohrávají, a proto se odhodlají k riskantní akci. Při ní naleznou záchranný modul, v němž objeví už více než sto let pohřešovaného kapitána Gearyho, který se mezitím stal jakýmsi národním hrdinou a idolem. Akce skončí katastrofou a Geary je nucen ujmout se velení flotily. Ukazuje se přitom, že kapitán má daleko do své zidealizované verze, je ovšem mnohem lidštější. Cesta ztracené flotily domů je anabází plnou impozantních bitev i drobných potyček. Campbell přitom sází na věrohodně podané postavy i prokreslené vztahy, stejně jako na poutavé líčení válečných operací. Jeho Geary není žádný superman, ale o to sympatičtěji působí.

Campbell Jack: Ztracená flotila - Neochvějný

Military a herní světy
Světy a univerza původně vyvinutá pro hry, ať už klasická RPG či videohry, jsou mnohdy neobyčejně vhodná prostředí pro vznik rozsáhlých knižních cyklů. Jedním z nich je i Wing Commander, v němž se lidstvo potýká s bojovnou rasou Kilrathi. Sérii otevřeli v románu Nálet bez návratu (1993) William R. Forstchen s Christopherem Stasheffem. A Forstchen má na svém kontě i několik dalších knih z tohoto drsného světa.
Univerzem, jež se stalo pro military opravdovou „zemí zaslíbenou“, je Warhammer 40.000. Ten vznikl na konci osmdesátých let na zakázku společnosti Games Workshop, jež chtěla přenést hru Warhammer do sci-fi kabátu. Už samo motto naznačuje vše: „V děsivé temnotě budoucnosti není nic než válka!“ Ačkoliv tento vesmír obývá povícero ras, spisovatelé se soustřeďují především na lidskou populaci. Jednou z vůdčích osobností knižní řady je Dan Abnett, který do Warhammeru 40.000 vpochodoval s komisařem Gauntem a jeho Duchy z Tanith v románu První a jediní (1999). Tato jednotka je posledním pozůstatkem zničené planety a pod vedením Gaunta se vrhá z jednoho boje do druhého. V cyklu autor dovedně kombinuje rychlou akci s prokreslenými bitevními scénami.
William King přispěl sérií Hvězdný vlk, v níž přivedl na scénu Ragnara, za pomoci genetického štěpu zdokonaleného a upraveného člena elitní kapituly Hvězdných vlků. Také Gav Thorpe si vzal do W4k vlastní jednotku. Jeho Třináctá legie (2000) je však trestným praporem bojujícím z donucení pod velením nemilosrdného plukovníka Schaeffera. Akce tohoto uskupení bývají spíše záškodnickou činností ve stylu Tuctu špinavců, což dává Thorpemu široké spektrum námětů i prostředí. A to jsou jen tři příklady z mnoha.
V poslední době se také výrazněji projevuje vliv počítačových her v military sci-fi. Jednou z nejlepších sérií je Halo, vytvořené na základě dnes již kultovní hry. Otevírá ji román Zkáza cíle (2001) Erica Nylunda, v němž lidstvo urputně bojuje o planetu Cíl s mimozemskou Smečkou. Příběh překvapivě zdařile odráží atmosféru hry a je akční „rubačkou“ v tom nejlepším smyslu slova. Halo však není jedinou hrou, která se dočkala novelizace. Stačí zmínit třeba stále se rozšiřující počet knih ze světa StarCraftu, kde se to válčením jen hemží, román Command and Conquer –Tiberiové války nebo dvoudílnou sérii Mass Effect.

Fabian Robert: Mariňáci

Military sci-fi u nás
Ačkoliv ve světě se tomuto subžánru věnuje poměrně dost spisovatelů, u nás doma platí spíše za popelku. Existuje sice několik zdařilých povídek na téma války v budoucnosti, na rozsáhlejší texty si však troufne jen málokdo.
Jedničkou v oblasti military sci-fi je určitě Robert Fabian. Ten se válce v budoucnosti věnoval již v debutovém románu Mariňáci (2000), jehož děj vychází z klasického schématu: jednotka elitních mariňáků dostane rozkaz vypravit se na vzdálenou planetu, kde se osazenstvo výzkumné stanice ocitlo v problémech. Mariňáci přistanou u stanice a následně začíná drsná řežba, jako vystřižená z akčních filmů. Syrový příběh plný akce a bojových scén, v nichž se autor soustřeďuje nejen na to, aby stříkala krev, si ihned získal přízeň čtenářů. Fabian později na úspěch Mariňáků navázal dvoudílným Carpe Diem (2005) odehrávajícím se ve stejném vesmíru. V centru dění je zde opět námořní pěchota, pro kterou má autor evidentně slabost, a román je znovu veden ve vysoce akčním tempu. Zatím poslední Fabianovou knihou tohoto ražení je Semper fi (2009), jež je volným pokračováním předchozího titulu. Na scéně se opět objevuje námořní pěchota, ovšem míra válečné akce je menší než u předchozích románů. Zároveň je znát, že autor přesáhl rámec válečné science fiction.
Další výraznou postavou military sci-fi je Tomáš Bartoš. I ten se prosadil hned svou prvotinou Žoldnéři (2006), v níž představil technologický svět budoucnosti, kde se války vedou s pomocí žoldnéřů a elitních profesionálů. A jedna taková parta profíků má pro jistou korporaci obsadit tajnou laboratoř jejího konkurenta na Plutu. To je ovšem pouhý začátek příběhu plného překvapení a tvrdých bojů. Bartoš klade v románu velký důraz na technické detaily, neopomíná však ani důkladné prokreslení postav. Žoldnéři nabízejí rychlé akční dobrodružství, které se postupně mění v téměř regulérní válku. Prvky military sci-fi později Bartoš uplatnil i ve svém příspěvku do série Agent JFK, v novele Renegát.
Pokračováním diplomacie (2009), laděným do stylu Honor Harringtonové, přispěl svou troškou do mlýna Jan Kotouč. Děj románu se odehrává čistě v režii lidské rasy, která kdysi obsadila vzdálený sektor galaxie, kde vytvořila státy, jež nyní soupeří o nadvládu nad bohatou, nově objevenou hvězdnou soustavou. Autor v knize poměrně zdařile mísí bitevní scény s politikou a nevyhýbá se ani důkladnějšímu prokreslení jednotlivých aktérů.
Nakonec jsem si nechal dva svazky z Edice Pevnost. Malou elitní jednotku využil pro své účely i Shigor Birdman v Misi, která musela selhat (2005). Také zde zuří nelítostná válka mezi lidmi a mimozemšťany, přičemž ostřílená jednotka „Nowakových pirátů“ vyráží na další z rutinních akcí, která se ovšem najednou mění v boj o holý život.
A bitvou vesmírných lodí se ve Flotile Země (2006) zase zabývá Patrick Zandl. I on využívá motivu mimozemšťanů, kteří se jako obvykle pokoušejí zničit naši rodnou planetu, v čemž se jim lidé snaží zabránit. Zajímavostí knihy je využití češtiny jako oficiálního jazyka flotily, stejně jako různé drobné vtípky dokreslující jinak akční děj.

Článek je převzat z magazínu Pevnost 1/2010.

12. dubna 2010, Martin Fajkus

Diskuze k článku

Ad Military sci-fi v literatuře
martin - 12. 04. 2010 16:52

A co takhle Jerry Pournelle a jeho Žoldnéř?
military v si-fi
Caderly - 12. 04. 2010 21:14

Ten Pournelle hodně chybí, minimálně jeho cyklus Kodominium by si zasloužil zmínit (zvlášť když novela Žoldnéř byla nominována i na cenu Hugo). Z významných autorů military scifi chybí i David Drake - jeho nejslavnější cyklus Hammer´s Slammers u nás sice nevychází, ale alespoň byli vydáni Redliners (vyšlo jako Rudá mez). V rámci kapitoly military a herní sci-fi by si zasloužila zmínit Keithova výborná trilogie ze světa Battletechu (sága Legie šedé smrti), kterou svého času vydal Altar, a knihy Davida Webera a Steva Drakea z herního světa Starfire (Povstání, Křížová výprava). Je také škoda, že článek nebyl aktualizován o tituly, které vyšly nebo mají vyjít tento rok (jako Ringův cyklus Looking Glass nebo Brokilonem připravovaný Starfist od autorů Cragga a Shermana).
Chttor chtorr!
Neasi - 20. 04. 2010 17:31

Mozna by se tam hodila i Valka s Chtorr od Gerrolda.
Levitra A Cosa Serve
Keldryday - 18. 06. 2017 13:14

Legal Issues For Amoxicillin online pharmacy Prix Du Viagra Pharmacie En Le Tampon
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:14

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:15

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:15

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:15

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:15

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:15

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:15

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Stendra 50mg Ed Can I Purchase
Keldryday - 25. 06. 2017 21:15

Priligy Viagra Cheap Viagra Generic Propecia Epilobio
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:40

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:40

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:40

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:40

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:40

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:40

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:40

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Il Viagra Della Mente
Keldryday - 30. 06. 2017 06:41

Where Can I Buy Cipro In Uk viagra cialis Overnight Delivery Of Viagra
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Canadian Health And Care Pharmacy
Keldryday - 02. 07. 2017 13:55

Buy Atomoxetine cialis Cheapeast Progesterone Store
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:33

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:33

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:33

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:34

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:34

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:34

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:34

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Levitra Orodispersible Kaufen
Keldryday - 07. 07. 2017 22:34

Amoxil Haute Qualite Maintenant cialis Propecia Divisas
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:38

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:38

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:38

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:39

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:39

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:39

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:39

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Bentyl Without Dr Approval Mastercard Quick Shipping
Chasengave - 08. 07. 2017 23:39

Tipos A Propecia viagra Propecia Does It Work Receding Hairlines
Cialis 20 Mg Lilly
KennCheery - 08. 07. 2017 23:54

Doryx By Money Order cialis Progesterone With Free Shipping
Cialis 20 Mg Lilly
KennCheery - 08. 07. 2017 23:54

Doryx By Money Order cialis Progesterone With Free Shipping
Cialis 20 Mg Lilly
KennCheery - 08. 07. 2017 23:54

Doryx By Money Order cialis Progesterone With Free Shipping
Cialis 20 Mg Lilly
KennCheery - 08. 07. 2017 23:54

Doryx By Money Order cialis Progesterone With Free Shipping
Cialis 20 Mg Lilly
KennCheery - 08. 07. 2017 23:54

Doryx By Money Order cialis Progesterone With Free Shipping
Cialis 20 Mg Lilly
KennCheery - 08. 07. 2017 23:54

Doryx By Money Order cialis Progesterone With Free Shipping
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:47

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:47

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:47

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:47

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:48

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:48

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:48

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Kamagra And Antibiotics
Keldryday - 13. 07. 2017 17:48

Online Pharmacies Canada generic cialis Kamagra Alcool
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:05

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:05

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:05

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:05

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:05

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:06

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:06

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Levitra Prezzi Di
Chasengave - 14. 07. 2017 09:06

Cialis Viagra Effet cialis Cialis E Controindicazioni
Macrobid 100mg How To Buy Free Consultation
KennCheery - 14. 07. 2017 18:52

Sky Pharmacy Online Drugstore viagra online pharmacy Cialis Gratuit
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:15

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:15

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:16

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:16

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:16

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:16

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:16

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Proper Doses For Amoxicillin 750
KennCheery - 19. 07. 2017 22:16

Fever While On Amoxil viagra cialis Viagra Moins Cher France
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Priligy Approuve Au Canada
Keldryday - 20. 07. 2017 19:15

Finasteride 3 Mg Propecia viagra Cialis 10mg Erfahrungsberichte
Isotretinoin tab internet pharmacy with free shipping Justvex
Justcreerb - 03. 01. 03:58

Cialis Bayer http://costofcial.com - viagra cialis No Prescription Needed Doxycycline Vet Canada cialis Acquistare Viagra Online Cialis 20mg Uk Order Generic On Line Dutasteride Free Shipping Website Propecia Cost Auckland Does Amoxicillin Suspension Treat Abladder Infection http://costofcial.com - viagra cialis Tadalis Sx Soft Tabs Composicion De Propecia
best diet pills that work
Danial Boggs - 09. 02. 07:57

best diet pills that work pills to lose weight diet pills that work best diet pill best diet pill available
Zithromax Syphilis Treatment Evenign
Evenign - 21. 02. 18:06

Uk Suppliers Of Zyban Levitra Wirkdauer cialis buy online Can You Take Perocet With Amoxicillin Priligy Precio Farmacia
cialis Charlesanmot
Charlesanmot - 07. 04. 00:56

cialis höher dosieren generic cialis why does cialis not always work http://cialisle.com does anthem pay for cialis
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
buy viagra Thomaserbar
Thomaserbar - 08. 04. 23:16

viagra flowers wilting viagra online dosering viagra http://viagrabs.com/ blindness and viagra
cialis BrianarVoilk
Jasonduash - 13. 04. 05:26

how to reduce cialis side effects buy cialis online О±ОіОїПЃО¬ cialis online cialis online take levitra and cialis together
omprar cialis sin receta
Jamescoasy - 25. 04. 23:24

cialis sin receta cialis genérico http://comprar-cialis-sinreceta.net/ comprar cialis venta cialis cialis genérico
achat cialis en ligne
PhillipModia - 26. 04. 01:28

achat cialis achat cialis http://achatcialisgeneriquefrance.net/ cialis générique cialis acheter cialis
achat cialis france
Jamescoasy - 28. 04. 21:46

cialis achat achat cialis http://prixcialisgenerique.net/ achat cialis achat cialis acheter cialis
is generic cialis available in the us ked
Armandtiere - 29. 04. 18:34

extra super cialis reviews cialis generic availability date cialis 20mg generic generic cialis available yeti usa generic cialis lowest price http://wzzqqzsls.com/ cialis 5mg everyday
comprar cialis generico
Elbertjeoxy - 29. 04. 23:58

cialis genérico comprar cialis andorra http://comprar-cialis-generico.net/ comprar cialis venta cialis espana
cialis 5 mg tablets cvs ked
Armandtiere - 30. 04. 02:05

cialis generico en farmacias de espaГ±a cialis 100mg dosage information cialis levitra staxyn and viagra cost comparison walgreens coupons for cialis genericos de viagra y cialis http://wzzqqzsls.com/ viagra cialis levitra genericos
side effects of mixing viagra and cialis ked
Armandtiere - 30. 04. 03:39

redhead actress in cialis commercial cialis dosage 10mg daily use effectiveness of cialis vs viagra vs levitra alcohol generic cialis cheapest price cialis 5 mg or 20 mg http://wzzqqzsls.com/ viagra vs cialis vs levitra cost
acquistare cialis italia
Blakegat - 05. 05. 18:40

prezzo cialis cialis costo costo cialis cialis
kamagra oral jelly kaufen schweiz ked
Bobbylex - 09. 05. 23:51

kamagra store in ny kamagra 100 mg kamagra oral jelly vs cialis buy kamagra 100 mg kamagra oral jelly directions use http://kamagradyn.com/ kamagra gold 100mg rendeles
guynddbz
Payday Loan - 10. 05. 05:07

bad credit payday loans pay day payday loans payday loans online
pnpaeroo
Online Loans - 10. 05. 09:19

payday loans online payday loans online payday loans guaranteed pay day
ndjmzpcw
Get A Loan - 10. 05. 19:23

affordable loan credit loan calculator payday loan online pay day
tjglmfuf
Pay Day Loans - 11. 05. 08:07

online payday loans kansas pay day loan payday loan online pay day
mzifxtqr
Payday Loan Online - 13. 05. 11:28

pay day loans payday loans no credit check payday loans no credit check payday loan online
ekmmizjy
Quick Loan - 13. 05. 14:59

money lenders california payday loans bad credit pay day net pay advance
iorzuxfc
Personal Loans - 13. 05. 23:00

installment loans no credit check same day debt consolidation help payday loans online short loans
ygqynlez
Speedycash - 14. 05. 03:00

quick cash advance payday loans bad credit bad credit payday loans pay day loan
cstcnfzv
Speedycash - 14. 05. 12:54

payday loans in nc bad credit payday loans paycheck advance payday loans for bad credit
ulnvuahn
Get A Loan - 15. 05. 03:08

payday loan online payday loans in az payday loan online pay day loan
ofztuehcpq
bfxsmils - 20. 05. 23:42

Many physicians, particularly nonanesthesiologists, do not realize that anesthetics are not required to trigger the syndrome. Cheap prices for cialis on line at any time. I listened carefully to the experts at the hospital as they explained the origin of these pathologies.,Steroid medicines are often used to treat these conditions, which can also contribute to bone loss. After you compare offers, you can online generic cialis make sure you handpick the pharmacy. The authors gratefully acknowledgescientific advice provided by M., Yet, despite all these complications, this radical operation may the only hope of survival for some women. http://cialisserfher.com/ Often, normal changes in heartbeat are noticed by a panic sufferer, leading them to think something is wrong with their heart or they are about to have another panic attack.
gkubtciybc
bdsunuct - 21. 05. 12:20

The best prices can be found by means of online offers to http://forumdemulheres.com/ to control symptoms ,All these online suppliers offer http://rxpharm24.com/ to manage symptoms, care to be safeGreat price reductions are possible when you http://tokatadres.com/ in the comparative chart on this site, People should shop online and enjoy the lowest http://emtpartsstore.com/ delivered in days to give you essential treatment, Many replace their trip to the pharmacy by buying http://riqualificazioneurbana.com/ and convenience is what you get when you shop online for drugs., the best ways for men to lead rewarding sex lives in bed.End http://motochki.com/ .,
meguche
MoismJum - 26. 05. 00:40

low cost cialis generic cialis sample of cialis pharmacy buy cialis online
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
cleathy
VesCoomi - 29. 05. 00:57

women cialis generic buy generic cialis daily side effects cialis tablets generic cialis
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
Baniody
Sweerce - 29. 05. 09:00

generic form of cialis cialis buy generic cialis online how much is cialis pills shop buy generic cialis online
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:40

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:40

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:41

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:41

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:41

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:41

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:41

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
brilupt
mibgeala - 29. 05. 13:41

does generic cialis really work buy cialis online generic cialis tadalafil generic cialis
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Fuelp
roalync - 10. 06. 14:36

cialis professional generic cheap cialis non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic buy cialis online
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:02

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:02

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:03

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:03

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:03

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:03

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:03

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
Pleasia
plaicy - 10. 06. 15:03

cialis soft tablets buy cialis online order cialis online without a rx cialis
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
gycle
Kneept - 10. 06. 15:42

cialis sales online buy cialis online sample cialis pills buy buy cheap cialis online
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
avalo
Coorie - 10. 06. 17:32

and what cialis pills look like buy cialis online best price for generic cialis buy cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
wigUssY
plaicy - 10. 06. 18:00

buy tadalafil india buy cialis online viagra shop in london cialis generic buy cheap cialis
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Thach
Unlina - 10. 06. 18:33

generic cialis daily use cialis buy cialis sample cialis generic buy cheap cialis online
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Preft
criffjep - 10. 06. 20:04

norvasc and cialis generic cheap cialis order generic cialis buy generic cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
Frife
BeefsTow - 10. 06. 20:34

buy cialis in mexico cialis cheap cialis 1 a day cialis 20mg buy buy cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
anomolf
Thycle - 10. 06. 21:09

buy cheap cialis without prescription buy cialis online does generic cialis work buy cheap cialis
etrhboapyBtjEvessgoyn
bdgpient - 12. 06. 18:22

buy viagra canada viagra online generic viagra online generic viagra
rensoilsbsdunuctdq
jjjunuct - 13. 06. 11:33

loans online payday loans speedycash com online payday loan
dbshelenoBrtelenopbo
cbbspalk - 13. 06. 18:03

payday loan brokers get a loan bad credit payday loans in quick loans
dfbjergyBtjEvesswcqk
bcgApefe - 13. 06. 22:25

200 cash payday loan online loans american payday loans best payday loans
dfvbelenoBrtelenohij
zzqSwose - 14. 06. 04:06

tax debt problems payday loans payday in advance payday loans online
mvgsoilsbsdunuctka
bthunuct - 14. 06. 04:49

no credit check payday loans online same day loan companies online loans for bad credit
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
which viagra should i take generic viagra online...
Fienigep - 14. 06. 18:23

which viagra should i take generic viagra online buying generic viagra online generic viagra online
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:29

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:29

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:29

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:29

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:29

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:29

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:30

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
generic viagra review generic viagra viagra y...
Icense - 14. 06. 21:30

generic viagra review generic viagra viagra y otros generic viagra
scpcipcpvl
nnrThage - 15. 06. 06:39

no prescription cialis buy cialis cialis pill cialis buy
nagetdruncBrtStuffouo
llpviora - 15. 06. 16:03

installment payday loans п»їonline payday loans $1500 payday loans payday advance
bfhboapyBtjEvessibsy
btgpient - 15. 06. 23:48

viagra order viagra price viagra generic viagra
pwixorvnsw
nnawrafe - 16. 06. 02:56

tadalafil reviews generic cialis online cialis cost buy cialis
bdsvLeadaBrtStuffdni
bdsemuri - 16. 06. 03:08

no fax payday loans direct lenders cash advance online unsecured personal loans cash advance
nhgwnafxlo
nnrThage - 16. 06. 10:19

cialis soft tabs cialis online order cialis online п»їcialis
rvensoilsbsdunuctni
nmnunuct - 16. 06. 20:41

buy tadalafil 20mg price buy generic cialis buy cheap cialis generic cialis
vdsbjergyBtjEvesslvdc
llmApefe - 17. 06. 05:34

purchase viagra п»їviagra pill online generic viagra viagra sale
nfdgsoilsbsdunuctoe
dfgunuct - 17. 06. 06:59

price of viagra viagra online buying viagra generic viagra online
fdbnelenoBrtelenokvu
bdfspalk - 17. 06. 08:43

viagra pills generic viagra online viagra 100mg п»їgeneric viagra
dfdvbelenoBrtelenoxkq
lloSwose - 17. 06. 11:04

buy viagra canada viagra online viagra generic brand viagra online

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Války s Kzinty

Války s Kzinty
185 Kč 167 Kč

Sirotčinec

Sirotčinec
Vložit do pytle na zboží  Koupit   189 Kč

Flotila Země

Flotila Země
89 Kč 85 Kč

Hvězdná pěchota - nové vydání

Hvězdná pěchota - nové vydání
Vložit do pytle na zboží  Koupit 249 Kč 224 Kč

Věčná válka

Věčná válka
Vložit do pytle na zboží  Koupit 269 Kč 242 Kč

Pokračování diplomacie

Pokračování diplomacie
Vložit do pytle na zboží  Koupit 255 Kč 230 Kč

Pochod - komplet trilogie

Pochod - komplet trilogie
Vložit do pytle na zboží  Koupit 947 Kč 852 Kč

Žoldnéři

Žoldnéři
Vložit do pytle na zboží  Koupit 255 Kč 230 Kč

Ztracená flotila 1 - Neochvějný

Ztracená flotila 1 - Neochvějný
Vložit do pytle na zboží  Koupit 229 Kč 160 Kč

Mariňáci - reedice s bonusem

Mariňáci - reedice s bonusem
Vložit do pytle na zboží  Koupit 350 Kč 315 Kč