Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Dítě Skály,

Neomillnerová: Dítě Skály

Petra Neomillnerová: Dítě Skály

Nekromantka Alke je obviněna z válečných zločinů a má být popravena, když ji v poslední chvíli zachrání mistr Bogmir, představený Skály, institutu, který vychovává ty nejobávanější černé mágy.
Alke však ze záchrany radost nemá, protože je přinucena znovu se podřídit pravidlům školy, a navíc zjistí, že ji její Mistři chtějí použít jako matku „dítěte Černé luny“ – predestinované zrůdy, která má moc měnit uspořádání světa.
Petra Neomillnerová tentokrát opustila kalné vody „dirty fantasy“ a vydala se půlnočním směrem. Příběh ženy, která se stane matkou, aniž by přestala být nelítosným dravcem, po duši nehladí, naopak, tu a tam tne do živého.
Samostatný román.

„Co nám udělají, paní Myro?“ Hubené děvče v šedých šatech bázlivě vyhlédne z ochozu.
„Nic, nejsme válečnice, jsme léčitelky,“ odpoví mu vysoká žena s větší jistotou, než opravdu cítí. Jistě, jsou léčitelky, ale žoldáci jejich špitál obléhají už tři dny. Snad opravdu neměly přijímat yarnské raněné. Možná… I ona se nakloní přes cimbuří. Dole pod nimi hoří ohně, to vojáci pečou skopové. Naše ovce, zatne zuby Myra. Jak ráda by ty muže odehnala, ale to ji v Brynu nikdo nenaučil. Zazní gong.
„Jdi za ostatními,“ postrčí léčitelka svou žačku, „mě volá představená.“

V sálku voní rozmarýn. „Zavři za sebou, Myro,“ stará žena, sedící v čele stolu, se obrátí k příchozí. „Zavři a posaď se. Je tu.“
„Kdo?“ Léčitelce se stáhl krk a náhle má pocit, že se už nenadechne.
„Kdo by? Ona… Alke ze Skály, nekromantka. Bryn padne.“
„Cože?“
„A co myslíš, že se stane? Brána je pevná, ale nevydrží další útok beranidlem, a já, copak já dokážu odolat válečné čarodějce? Nezastavím ji.“ Stařeniny líce dostaly barvu vápna. „Je dost zlé, že ji vůbec cítím. Je dole. Nebude čekat dlouho.“
Myra má pocit, jako by se jí do zátylku zaryly drápy šelmy.
„Co můžeme dělat, matko?“
Představená zvedne hlavu. „Vůbec nic. Nebo možná… rozhodnout se, jestli počkáme, než brynský špitál padne, nebo jestli skočíme z hradeb už teď.“
„Jsou tu děti,“ zděsí se jedna z vědem.
„A dole jsou muži. Pro ně třináctileté už dětmi nebudou. Odveďte adeptky na věž a pak…“
„Co když chtějí žít?“ Myra si přitiskne dlaň na ústa. Do klidného života Brynu vtrhly šelmy.
„I to je možné,“ zkřiví představená rty. „I to je možné, že chtějí žít jako děvky. Pak je tedy nechte.“
Ženy, shromážděné kolem stolu, na ni vyděšeně hledí. Čekaly radu, pomoc… jen stěží mohou uvěřit, že jediné, co je čeká, jsou kameny pod špitálem.
„Nemůžeme… bojovat?“ zeptá se tiše Myra.
Představená se s námahou postaví. „Bojovat? My léčíme.“
„Zabijí nás.“
„My léčíme.“
„Vyjednávat?“ zkusí to Myra znovu.
„S ní?“
V místnosti se zatáhne, jako by náhle padla noc.
„Přichází,“ vyjekne představená a zamává holí v ohlušivém rachotu padajícího kamení.

Zdi padly a po nářku padajících stěn zavládlo ticho. Myra se rozhlédne po ostatních. Pobledlé tváře, oči štvaných zvířat. Představená vstane.
„Tohle je špitál, nemohou sem jen tak vtrhnout.“
Drobná plavovlasá žena, která sedí po její pravici, zakašle.
„Mohou, už takhle vyplenili Reindanken. Prý to nikdo nepřežil.“
Myra si jazykem navlhčí rty. „Přežil,“ ozve se. „Pomáhala jsem jedné z nich od… útěžku.“
„Myro?!“ Představená se k vysoké obrátí a oči jí planou. „Porušila jsi naše zákony a budeš…“
„Znásilnilo ji třicet chlapů,“ pokračuje bezbarvě Myra, „ani nevěděla, se kterým čeká. Byla samý bolák a ruce se jí třásly. Nakazili ji něčím. Paní… ani teď nebudeme bojovat?“
Budova špitálu se znovu otřese jako raněné zvíře a zvenčí se ozve křik.
Plavovlasá se rozběhne ke dveřím. „Jsou tam děti a nemocní…“
A ona, pomyslí si Myra. Chce ven, chce se podívat do tváře žoldákům i té… Copak mockrát neošetřovala raněné? Jsou snad tihle jiní? Zatne zuby. Ne, nejsou jiní, jsou stejní. Opilí, unavení, vzteklí…
„Pojďme,“ otevře dveře.
„Počkej,“ představená jde pomalu za nimi, vrásčitou tvář zkřivenou čímsi, co může být zrovna tak odhodlání jako strach, „tohle je můj špitál. Vyřeším to sama.“

Copaté děvče zaječí a padne na kamennou podlahu. Jeden z mužů, kteří se s pochodněmi v rukou ženou špitálem, ji srazil k zemi a kleká si nad ni. Copatá se ho snaží odstrčit, ale pak ztuhne. Nad ní stojí útlá žena v černém a s úsměvem si ji měří.
„Léčitelky?“ pokývne spokojeně. „Jen se uč, dítě, i tahle činnost může zmírnit bolest.“
Dívka pod tělem žoldáka vykřikne.
„No, asi jak komu,“ dodá žena a špičkou boty odsune pohozený koš s bylinami.

Myslela si, že se tomu dokáže postavit, ale je to tak těžké. Špitál hoří, žoldáci vytáhli raněné na nádvoří a zkoušejí si na nich kuše. Vzduch těžkne kouřem a křikem umírajících. Myra se zastaví. Představená, která se za ní ztěžka belhá, pozvedne hůl a zazpívá. Nestane se nic. Poprvé po osmdesáti letech, co je představenou, jí špitál neodpoví, jen na dvoře se propadne střecha chléva.
„Marná práce, stařeno,“ konečně ji Brynské vidí, přichází v oblaku kouře, drobná a nebezpečná jako dýka ukrytá v záhybech pláště. „Bryn hoří. Nepůjdeš se podívat, jak se z vašich adeptek stávají ženské?“ Nekromantka ukáže bradou směrem ke schodům. „A co vy ostatní?“ přejíždí pohledem tváře shromážděných žen. „Vyberete si mládence, nebo necháte ta děcka, aby odvedla práci za vás? V Reindankenu skákaly z oken, ale já nevěřím, že na pavučinách ve svém lůně tak lpíte.“
„Přineslas utrpení, Alke ze Skály,“ Myra stěží dokáže vypravit hlas ze staženého hrdla.
„To je válka,“ zkřiví čarodějka rty, „nic než válka. Postavily jste se na špatnou stranu.“
„Nejsme na žádné straně,“ odpoví Myra a ví, že je to zbytečné. Bryn pohlcují plameny. Všechno je zbytečné.
„Lžeš,“ usměje se Alke, „lžeš, nebo jsi hloupá stejně jako ta bláznivá stařena,“ namíří prstem na představenou. „Je na čase se rozloučit, Brynská. Tak opilí, aby se potěšili i s tebou, přece jen nejsou.“
Představená mávne holí, majestátně, marně a naposledy. Dřevo praskne stejně jako srdce staré ženy a ta se sesune k zemi. Plavovlasá se k ní s pláčem skloní.
„Nekňuč,“ okřikne ji čarodějka, „na to teď není čas. Je tu spousta… chtivých a děti je na dlouho nezasytí.“
Noc k Brynu nepřichází útěšlivě, ale s naléhavostí zlého snu. Myra si jazykem přejede po rozbitých rtech. Někdo jistě přežije, pomyslí si, někdo jistě, ale já to nebudu. Cítí, jak se z jejího klína řine krev a smáčí stehna. Snad se s nimi neměla snažit dohodnout, snad měla jen mlčky ležet, tisknout víčka a čekat, až zmizí. Co do ní vrazili? Oštěp, násadu halapartny? Ano, byli stejní jako ti, které ošetřovala. Myra najednou pocítí palčivý smutek, že v životě už nic laskavějšího nepozná.

„Umíráš.“
Myra pomalu obrátí hlavu.
„To jsi ty, Alke ze Skály? Jsi mrchožrout.“
Nekromantka se tiše směje. „Ale ne. Jen se divím tomu, jak jste hloupé. Cos čekala?“
Co jsem čekala? Myra cítí, že za chvíli na tuhle otázku odpoví Hel, černé bohyni zásvětí. „Pomáhaly jsme,“ léčitelka to neříká kvůli Alke, která ji pozoruje se zaujetím vědce, ale proto, aby odešla s těmi slovy na rtech. Pomáhaly… pomáhaly i takovým jako ti, kteří dneska podpálili Bryn.
„Právě,“ skloní se k ní Alke. „Vy jste je uzdravily, a oni zas podřezali jiné. Jsi vinná, ať už si to přiznáš, nebo ne. Jsi vinná, moje malá hloupá panenská léčitelko, i přes to, že ti mezi nohy vrazili násadu oštěpu. Řekni to té černé, až ji potkáš.“
„Já,“ nadechne se Myra a pak pochopí, že už je zbytečné se obhajovat před čarodějkou. Výdech z ní vyklouzne, jako když nepozorné adeptce padá z ruky ošatka, lehce, znenadání… a je konec.

Brynský špitál hoří, stejně jako před tím shořel reindankenský. Přijde ráno, potvrdí, že to, co se stalo, nebyl zlý sen, přijdou další rána… pro některé. Ve spálené trávě leží mrtvá těla, Alke sedlá koně. Sama… žoldnéři se k ní neodvažují přiblížit, tak jako pokaždé. Stín smrti na ní leží víc než na ostatních.
„Pojedeš s námi, paní?“ Velitel se na ženu ani nepodívá. Co na tom, že je pokrytý krví, co na tom, že opilý shodil z cimbuří křičící děvče, Alke ze Skály je ta, před kterou lidé křičí hrůzou. Jen ona.
„Nepojedu,“ zazebe ženin hlas, „navštívím tvého pána, krále Johanida. A pokud jde o špitál, nechte raněné, ať si olížou rány. Budou mluvit, a to je důležité. Strach je zbraň lepší než železo.“

Čarodějka pobídne svou klisnu a vyrazí. Hřeje ji strach, který vyvolala, hřeje ji nářek znásilňovaných ženských. Takový je život, pomyslí si, takový je můj život už léta.

7. září 2009, Petra Neomillnerová

Diskuze k článku

Ad Dítě Skály
Fenris 13 - 07. 09. 2009 11:24

Hezké, moc hezké :-) Že by Alke byla ženskou verzí Maluse z Warhammeru? :-)
Na stránkách Brokilonu je delší ukázka. K tomu...
Renča - 07. 09. 2009 14:06

Na stránkách Brokilonu je delší ukázka. K tomuhle románu se vztahuje i povídka Květ skály na stránkách autorky http://www.alraune.cz/cs/povidky/kvet-skaly.aspx Pořád váhám, jestli si to koupit. Asi si počkám na ohlasy.
RE: Na stránkách Brokilonu je delší ukázka. K tomu...
Petra Neomi - 09. 09. 2009 10:23

No, je to spíš pro fanoušky Nakažených, než pro čtenáře Tiny Salo. Místy poetické, víc než jen místy drastické :)
RE: RE: Na stránkách Brokilonu je delší ukázka. K tomu...
SuE - 09. 09. 2009 10:44

krvelačné hráčky Diablo už si mnou tlapky :-)
Bože, další Neomilnerová. Kdy se to zastaví a čten...
Venca - 16. 09. 2009 18:47

Bože, další Neomilnerová. Kdy se to zastaví a čtenáři prozřou. Může někdo převyprávět děj jakékoliv autorčiny knihy, aniž by použil pouze jednoduchou větu? Autorka by nevymyslela příběh, ani kdyby se snažila. Kvantita těžce převládá nad kvalitou.
RE: Bože, další Neomilnerová. Kdy se to zastaví a čten...
Robert Pilch - 17. 09. 2009 01:19

Nutí Vás to někdo číst? V povinné četbě to přece ještě není, takže byste mohl maturitu zvládnout bez úhony na duševním zdraví :)
RE: RE: Bože, další Neomilnerová. Kdy se to zastaví a čten...
Renča - 17. 09. 2009 07:46

> Nutí Vás to někdo číst? V povinné četbě to přece ještě není, takže > byste mohl maturitu zvládnout bez úhony na duševním zdraví :) Za sebe říkám "bohužel ještě ne" :) Myslím, že dnešní středoškoláci by Petřinu tvorbu rádi v povinné četbě měli :)
RE: Bože, další Neomilnerová. Kdy se to zastaví a čten...
Fenris 13 - 17. 09. 2009 12:51

> Bože, další Neomilnerová. Já se ptám podobně: "Bože, kdy už bude další Neomillnerová?" :-)
Květ Skály
Ada Cordella - 01. 02. 2010 19:07

Kdysi jsem četla fantasy povídku "Květ Skály" a těší mě, že stejná autorka nyní napsala knihu. Asi si ji koupím, ta povídka byla totiž dost dobrá :-) Chválím námět, velmi mne inspiroval!
cialis and digoxin
derioge - 27. 08. 2021 21:45

ivermectin 3mg
how long does it take cialis to work
Stromectol - 27. 08. 2021 23:32

cialis patient assistance program
how long does it take for cialis to work
Envense - 28. 08. 2021 06:47

http://buysildenshop.com/ - Viagra
viagra cialis levitra smaple pack
refsiterb - 30. 08. 2021 02:49

generic viagra accepts american express
clinic europe cialis
Gronync - 31. 08. 2021 08:36

brand cialis online
commercials cialis whistling song
Trifiadia - 05. 09. 2021 11:59

Propecia
generic cialis no perscription
Liaidly - 05. 09. 2021 13:57

http://buystromectolon.com/ - buy stromectol 12mg
buy brand cialis
Propecia - 10. 09. 2021 15:07

Generic Cialis Tadalafil
tadalafil citrate for women
buy priligy in usa - 15. 09. 2021 04:59

No Rx Macrobid Where To Order Visa Accepted Arkansas
cialis ejaculation
argupsDar - 15. 09. 2021 05:14

Priligy
cialis kidney
Freebra - 16. 09. 2021 18:11

https://buylasixshop.com/ - lasix delivered overnight
subaction showcomments cialis start from remember
speannacy - 18. 09. 2021 00:59

Plaquenil
cialis generic over the counter
ecohigree - 19. 09. 2021 03:00

lasix to bumex
can you take viagra and cialis together
annorwany - 20. 09. 2021 10:14

https://buypriligyhop.com/ - Priligy
cialis commercial actress
Layemeash - 20. 09. 2021 10:42

https://buyzithromaxinf.com/ - zithromax for pneumonia
key bestellen cialis
plaquenil weight loss - 21. 09. 2021 03:17

Viagra Kaufen Bewertung
subaction showcomments cialis smile older
shoupssew - 21. 09. 2021 08:37

https://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
cialis vs tadalafil generic
Mizanibra - 02. 10. 2021 13:12

http://buyneurontine.com/ - Neurontine
cialis and kamagra taken together
unlonsits - 04. 10. 2021 22:58

Neurontine
cialis best price have perscription
Impaile - 05. 10. 2021 21:17

how to buy prednisone for dogs
cialis weight loss pills
gabapentin side effect - 09. 10. 2021 15:20

Viagra Sur Internet Blog
viagra levitra cialis pharmacist prescription drug
prednisone for covid - 10. 10. 2021 16:13

Xenical No Prescription
cialis as recreational drug
viagra research - 31. 10. 2021 10:03

Levitra Best Prices
4 20mg generic cialis softtabs free
amonges - 01. 11. 2021 14:34

Cialis
prices soft tab cialis
Broonee - 01. 11. 2021 14:58

Lasix
european sourced cialis
viagra without prescription - 02. 11. 2021 23:02

viagra similares
tadalafil sublingual
GoloSoalo - 03. 11. 2021 14:48

finasteride hair
generic cialis from mexico
Cialis - 04. 11. 2021 05:14

Generic Viagra American Express
cheap discount generic cialis soft tabs
online cialis - 04. 11. 2021 14:31

Xenical Achat En Ligne
brand vs generic cialis
Seissepar - 04. 11. 2021 21:56

Cialis
cialis funziona
AgohamN - 07. 11. 2021 05:09

best viagra deals
cialis pills ingreediants
propecia ireland - 08. 11. 2021 16:50

Take Pueraria Mirifica With Estrace
cialis walmart
Prednisone - 10. 11. 2021 23:39

Viagra Legal Kaufen Deutschland
trisenox and cialis interactions
Priligy - 11. 11. 2021 18:06

sildenafil generico
buy cialis online say wordpress
Skevaneks - 13. 11. 2021 14:02

prednisolone for dogs
cialis and eyesight
amonges - 22. 11. 2021 13:02

Cialis Farmacia Ahumada cialis for sale online
cialis lawsuit high blood pressure
Choolla - 04. 12. 2021 01:13

venlafaxine 150mg india
herb cialis
Affilla - 04. 12. 2021 07:44

buy cialis online safely
cialis sveige
brOowly - 06. 12. 2021 00:07

is gabapentin a narcotic
cialis runny nose
HALLSLIDO - 06. 12. 2021 19:24

how long does plaquenil take to work
cialis rx website
muflalt - 07. 12. 2021 05:54

plaquenil and sun
order generic cialis
beapsuh - 09. 12. 2021 11:48

buying generic cialis online safe
cialis viagra cough sinus
viagra in the water - 18. 12. 2021 17:11

buy cheap cialis fast free shipping
online cialis prescription
disguby - 19. 12. 2021 10:41

herbs that work like viagra
cialis hardness of erection reviews
WegeOpign - 29. 12. 2021 23:20

Buy Kamagra Jelly India ajanta kamagra oral jelly Buy Zithromax With Mastercard
tadalafil ic 351 wikipedia
astogue - 18. 01. 04:47

Petdredo prix levitra liege snolindy
Vuaglm Bhrfkl
exhinue - 24. 01. 00:52

Plaquenil Viagra Funktion Myfmtb
Jjmsku Clqsxp
sityReree - 30. 01. 08:17

Wie Bekomme Ich Viagra Rezept Aykueq buy prednisone 10mg Hkqtvf
Oqdxqr Iknaio
exhinue - 05. 02. 01:48

Levitra Schmelztabletten Plaquenil Qxwisr Amoxicillin And Dakin'S Solution
avocat sp cialis en immigration
fleefekix - 03. 08. 02:30

cialis generic online O

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).