Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677
Vážení zákazníci, 28. 4. 2023 trvale zavřelo pražské knihkupectví Fantasya. Osobní odběry na prodejně už není možné vyřídit. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Kontrolní bod, Stínové operace 1 (EXKLUZIVNÍ UKÁZKA), Myke Cole

myke-cole-kontrolni-bod

Britton zatáhl za páku, roztočil rotory na nejvyšší obrátky a snažil se vzlétnout. Dívka vykročila ode dveří a natáhla ruku k helikoptéře. Poskakující štěrk se začal zdvíhat, roztočil se a zformoval do tvaru lidské postavy, vysoké asi osm stop. Térový papír se odhrnul a další a další štěrk se tvaroval v obrovskou figuru se širokými rameny, na nichž se odráželo světlo ohně v žilkách křemene. Kamenný elementál chytil štěrkovitou pěstí jednu ližinu a prudce ji strhl dolů. Zadunělo to, zaskřípal kov a kiowa přepadla na bok. Britton slyšel další rány, jak rotory postupně bušily do střechy a tříštily se na kusy. Ostré úlomky čepelí narážely do kovového pláště helikoptéry, která ležela na střeše jako štít, chránící vojáky.

Cheatham se vzepjal v bezpečnostních pásech a snažil se pěstmi vyprostit. „Uvízl jsem, pane.“

Britton viděl, že dívka pořád mává rukama. Větrné víry plné kousků rozlámaných rotorů utvořily lidské postavy a vrhly se mezi útočníky, kteří s křikem padali k okrajům střechy a začali střílet. Vzdušní elementálové se mezi nimi divoce točili jako malá tornáda a brali s sebou cáry térového papíru, štěrk a vystřílené náboje. Dawes dvakrát zasáhl jednoho z elementálů, ale střely jím jen prolétly, aniž by ho jakkoli poškodily. Pak elementál jako větrná smršť srazil Dawese těsně k okraji střechy. Dopad byl tvrdý, ale díky neprůstřelné vestě si nepřerazil páteř ani nepřepadl dolů.

Přistáli tady, aby se utkali se dvěma Samotáři, a za několik okamžiků už čelili malé armádě.

Britton věděl, že k zastavení elementálů je nutné zneškodnit tu dívku. Teď jdeme do boje, pomyslel si, ať se to Harlekýnovi líbí nebo ne.

„VTO! Máme tu Vyvolání živelných elementálů! Jsou v přesile, nemůžeme se hnout!“ řval Britton do mikrofonu a snažil se vyrvat pistoli z pouzdra.

„Do prdele!“ řekl Harlekýn. „Já věděl, že k tomuhle dojde!“ Britton slyšel další palbu, pak ohlušující explozi ze stejného směru, odkud přicházela střelba. Ohlédl se přes Cheathamovo rameno a viděl, že kolem chlapce rotuje ohnivý sloupec. Do zdi kolem něj se zakouslo několik kulek a chlapec to schytal do hrudníku a do nohou. Ještě stihl vymrštit ruce vpřed a obrátil ohnivý trychtýř proti Dawesovi takovou silou, že začaly hořet i cihly. Dawes se skulil na stranu, ale divoké plameny ho olízly. Prudký žár ožehl bok helikoptéry a kov se rozpálil do běla, až se roztavil a smíchal s rozteklým čelním sklem. Nádrž s palivem s třesknutím vybuchla a tlaková vlna zasáhla Dawese, ležícího na střeše. Cheathamův letecký oblek doutnal, ale plášť kiowy ho ochránil před tlakovou vlnou. Térový papír se vypařil, štěrk pod ním se rozpálil a kameny se rozlétly jako šrapnely.

Jeden z členů úderného týmu JNO se spustil po laně na střechu a namířil na dívku pušku s krátkou hlavní. Podívala se na něj a nezdolné plameny znovu vybuchly a utvořily tři lidské postavy. Vrhly se na něj a hrozily jiskřivými pěstmi. Útočník řval, jeho helma se roztavila a keramické pláty pod ohořelou výstrojí se rozžhavily. Young a Hertzog na ně otočili hasicí přístroje a utopili elementály v pěně. Tvorové se ale nevzdávali, a přestože se pod hasicí směsí už zmenšovali, stále ho pálili.

Proboha, pomyslel si Britton. Dělá to ta holka. Jestli ji nezastavím, usmaží celý tým.

Britton si nakonec pěstmi probojoval cestu z helikoptéry a dopadl ramenem na střechu tak tvrdě, až mu cvakly zuby. Namířil na dívku pistoli a stiskl spoušť, zrovna když mu kamenný elementál zastoupil cestu a kulka se odrazila od jeho rozvířeného těla.

Beztvará hlava se vrhla vpřed. Britton uskočil stranou, ale vrhl se přímo do náruče elementálovi, který ho stiskl jako ve svěráku. Britton upustil pistoli a nemohl popadnout dech, jak se mu prohnula žebra. Před očima se mu zatmělo.

Ale to už na střechu tvrdě dopadly Harlekýnovy boty.

Aeromant pozvedl paže a kolem rukou se mu zatočily temné, zlostné mraky, pulzující elektrickou energií. Obloukem z nich vystřelil oslňující blesk, urazil elementálovi hlavu a jen o pár centimetrů minul Brittona. Elektřina projela rameny té věci a sjela do štěrku, takže Britton cítil jen slabý zásah proudem. Z kamení se vytvořila nová hlava, elementál se otočil k novému zdroji nebezpečí a přitom pustil Brittona, který lapal po dechu a držel se za pohmožděná žebra.

Jeden ze vzdušných elementálů, kolem jehož neurčitého obrysu vířil prach, přeskočil helikoptéru a hnal se k nim. Harlekýn natáhl ruku a seslal na něj vichřici. Tvor se rozmlžil, rozpadl se a na zem popadaly tucty nábojnic, původně pohlcených větrným poryvem.

„Něco jste mi dlužen, nadporučíku,“ řekl Harlekýn, když se Britton vyhrabal na nohy a sebral svou zbraň. „Říkal jsem vám, že se dostanete do průseru.“ Vylétl do vzduchu a otočil se k dívce, ale srazil se s dalším vířivým vzdušným elementálem. Zamotal se do něj a točil se uprostřed trychtýře, bombardován rotujícími kamínky. Vzdušný elementál se trochu smrštil, zběsile točil aeromantem a strhl ho s sebou dolů ze střechy.

Kamenný elementál s novou hlavou se vyřítil proti zbytku útočného týmu, který stále bojoval s malou živelnou armádou. Goodmanová namířila kulomet na tvora a pálila těžkým kalibrem tak dlouho, až mu udělala díru do břicha a téměř ho roztrhla vejpůl. Elementál zavrávoral, pak se zarazil, sklonil hlavu a díra v jeho těle se začala vyplňovat kamínky. Goodmanová zaklela a dala se na ústup.

Začal se k nim snášet vrtulník JNO. Na jedné ližině balancoval pyromant jako velká planoucí pochodeň. Další útočník JNO stál na druhé straně helikoptéry, kde se kryl před magickými plameny v chladném nočním vzduchu. Britton viděl, že se snaží zamířit na dívku, ale probíhající bitka mezi útočníkem a elementálem mu bránila ve výhledu.

Zvládnu to, říkal si Britton. Není to holka, je to monstrum.

Ale když se Britton překulil kolem čela helikoptéry a namířil pistoli, viděl jenom puberťačku, které se po vrstvě make-upu na tvářích řinou slzy. I když se snažila udržet svou magii, vypadala vyděšeně.

Útočník JNO ležel mrtvý v ohořelé neprůstřelné vestě. Kluk seděl opřený o kovové dveře, cukal sebou a chrlil nahodilé ohnivé vlny. Hrudník a břicho měl rozstřílené na hadry. Dívka stála vedle něj a plakala.

Britton si klekl, sklonil pistoli, aby na chvíli vydechl a získal trochu času.

Zvládneš to, říkal sám sobě. Musíš to udělat.

Vystřelil jako podle učebnice. Lehce stisknul kohoutek dozadu a bez očekávání zpětného nárazu nechal vyjít ránu.

Ale nešlo to. Na poslední chvíli cuknul hlavní. Kulka letěla níž a vlevo, zasáhla dívku do boku, až se otočila kolem své osy.

Najednou ho něco udeřilo do ramene tak prudce, že sletěl na zem a odřel si nos. Převrátil se na záda a vypálil dvě rány do dalšího kamenného elementála, který na něj napřahoval pěst. Britton vystřelil a od prsou té věci odlétly jiskry. Britton se snažil odvalit na stranu, i když věděl, že si tím stejně nepomůže, a čekal drtivou ránu, která mu roztříští lebku.

Ale žádná rána nepřišla. Když otevřel oči, z elementála zbyla jen hromada štěrku, která zasypala jeho boty. Vyhrabal se ven a vstal právě v okamžiku, kdy zbytek útočníků užasle mrkal, jak útok elementálů náhle ustal.

A pak uslyšeli ten řev.

Dawes, celý v plamenech, zběsile mlátil rukama kolem sebe. Z jeho pušky zbyla jen masa roztaveného kovu. Young ho uhasil pěnou, nadával a táhl ho za jednu botu k louži dešťové vody. Britton se rozběhl do vrtulníku pro lékárničku, ale Cheatham, který se nakonec vymotal ze svých pásů, byl rychlejší a přispěchal s ní. Za okamžik bylo po ohni a Britton s Cheathamem klečeli vedle Dawese a natírali mu rány gelem na popáleniny.

Harlekýn se mezitím vypořádal se vzdušným elementálem, vyletěl zpátky na střechu a přistál vedle nich. Natáhl se k chlapci, pohybem ruky zablokoval jeho magii a plameny zmizely.

Britton prohlížel Dawese. Byl zraněný, ale dostane se z toho.

„Kam se poděla ta holka?“ volal Britton na Younga. Nadrotmistr ukázal na kovové dveře do budovy, poseté kulkami.

Možná je tam uvnitř ještě živá, napadlo ho. Musím se k ní dostat dřív než Harlekýn.

„Pojď se mnou,“ řekl Britton a rychle vyrazil ke dveřím. „Vy ostatní se postarejte, aby se Dawes stabilizoval.“

„Tak moment,“ řekl Harlekýn. „Nemůžu vám pomoct, dokud Blokuju tuhle malou mrchu. Nechte to na mně a já to s ní vyřídím.“

Ani nápad, řekl si Britton. Nedovolím, abys ji zabil.

„Dostala to do břicha, pane. Její živelná armáda se rozpadla,“ řekl Britton a postavil se ke dveřím proti Youngovi. „Jestli ještě není mrtvá, není schopná s námi bojovat.“ Pokud existovala šance, že ji odsud dostanou živou, pak si musí pospíšit. „Hoď tam flashbang (oslepující a ohlušující granát bez šrapnelů – pozn.),“ řekl Youngovi, „pro jistotu.“

Young kývl. Britton zkusil vzít za kliku. Pohnula se snadno a byla ještě studená. Young vytáhl z vesty granát a hodil ho dovnitř. S rachotem se skutálel po schodech a oba muži se otočili, aby je nezasáhl oslepující záblesk.

„Rychle! Rychle!“ křičel Britton, odkopl dveře a kryl se pistolí, zatímco Young se protáhl dovnitř a mířil před sebe puškou.

Dolů po schodech tekla lepkavá krev. Dívka byla natažená u bílé betonové zdi z tvárnic a sotva dýchala. Držela si bok, kde jí kulka vykousla pořádný kus masa. Černá zkrvavená sukně se jí lepila na stehno. Britton v životě tolik krve neviděl.

„Zajisti ji,“ řekl a šel k ní. Slabě sténala, byla skoro v bezvědomí. „Dane!“ křičel do vysílačky. „Je těžce zraněná. Vynesu ji ven. Budu potřebovat obvazy a asi tak tunu gázy. A prášek na zastavení krvácení, jestli ho máš.“

Vrtulník JNO dosedl zrovna ve chvíli, kdy vyběhl ze dveří a položil dívku na zem. Goodman a Cheatham šli k ní a Britton utíkal k Dawesovi. Útočník JNO běžel k helikoptéře a vrátil se s nouzovou dekou. Young pomohl Brittonovi co nejšetrněji zdvihnout Dawese. „Bude to dobrý, kámo,“ říkal Britton. „Budeš v pohodě.“ Dawes naříkal jednou polovinou úst. Druhá půlka jeho tváře byla spálená k nepoznání.

Mladý pyromant mezitím podlehl zraněním. Jeho oči slepě zíraly z bledé tváře.

Britton ztěžka polkl a pomohl položit Dawese do kiowy. Pak se otočil ke zraněné elementalistce. „Dane, jak se jí…“

Ale přerušil ho výstřel.

Když se otočil, útočník už přes ni přehodil deku a zakryl jí tvář. Od Harlekýnovy pistole se kouřilo.

  • překlad: Petra Kubašková
24. května 2013, Myke Cole

Diskuze k článku

Žádný příspěvek.

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

Stínové operace 1 - Kontrolní bod

Stínové operace 1 - Kontrolní bod
Vložit do pytle na zboží  Koupit 249 Kč 174 Kč