Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Jubilejní vydání Elantris přináší návrat ke kořenům jednoho proslulého autora, Brandon Sanderson: Elantris (Jubilejní vydání)

Sanderson Brandon: Elantris - nové vydání

Elantris. Majestátní město i název prvotiny dnes již proslulého a uznávaného fantasy autora Brandona Sandersona, která u příležitosti deseti let od její publikace vychází v novém, jubilejním vydání. Kromě možnosti rozšířit si sbírku, nabízí pro čtenáře příležitost podívat se na zoubek knize, která odstartovala kariéru tohoto amerického mistra pera. Jde o přelomové dílo, zklamání nebo povedenou, nikoli však bezchybnou prvotinu?

Elantris představovala kdysi mocné, krásné město plné bytostí považovaných za bohy. Tento status jim příslušel primárně díky jejich magickým schopnostem, které lákaly obyvatele z širokého okolí k návštěvě Arelonského království. To však platilo jen do doby, než vypukl Reod, záhadná kletba, jež změnila dříve nádherné město v zatuchlé místo plné špíny a bahna, a Elantriany přetvořila v bytosti, které nejsou ani mrtvé, ani živé a strádají ve věčné agonii, díky níž postupně přicházejí o rozum.

Vlivem ztráty výstavního postavení Elantris v mocenské sféře navíc došlo k výrazné politické a společenské reorganizaci Arelonu. K moci se dostaly nové společenské vrstvy, jejichž postavení je však více než vachrlaté. Do této nejisté doby přijíždí princezna Saren, která se ani nestihla osobně setkat se svým mužem, následníkem trůnu, a už je z ní vdova. V Arelonu na ni čeká nelehká cesta v neznámém, nekompromisním a primárně mužském světě politiky. Další klíčová postava, Raoden, musí čelit podobnému kulturnímu šoku, jen v jeho případě to znamená vyrovnání se se zcela novou formou bytí v disfunkční Elantris.

Oba navíc netuší, že souboj s jiným kulturním prostředím bude v důsledku jejich nejmenším problémem, jelikož do Arelonu přichází Hrathen, zástupce radikálního náboženského směru, který termín náboženská tolerance zcela zapomněl zařadit do svého slovníku.

Když se hraje vysoká politická hra…

Na bezmála 600 stranách Brandon Sanderson rozehrává vysokou politickou hru, v níž se každý chybný pohyb na pomyslné šachovnici trestá a snižuje naději Arelonu na lepší zítřky. Právě politika a náboženství tvoří výrazné stavební kameny, na nichž Elantris stojí. Místy tak může pro někoho připomínat spíše politický thriller než fantasy román a děj v určitých pasážích ztrácí tempo, když se autor snaží do jedné knihy vecpat poměrně složitý společensko-politický systém, jenž by mnohým spisovatelům bezpečně vystačil na trilogii.

Brandon Sanderson v pěti bodech

  1. Brandon Sanderson se narodil 19. prosince 1975 v Lincolnu ve státě Nebraska.
  2. V roce 1994 začal studovat biochemii, posléze však dal přednost studiu angličtiny a tvůrčího psaní na Brigham Young University, kde do dnešní doby pravidelně vyučuje.
  3. Sandersonovým prvním literárním počinem byla právě román Elantris (2005), zanedlouho poté následoval první díl ze série Mistborn – Finální říše (2006). V případě Elantris autor plánuje sérii rozšířit o další díly, kterých se však čtenáři nejdříve dočkají v roce 2020.
  4. V roce 2010 rozepsal autor svou dosud nejambicióznější sérii, Archiv bouřné záře, z níž prozatím vyšly v češtině pouze první dva díly, Cesta králů a Slova paprsků.
  5. Sanderson byl také vybrán vdovou po Robertu Jordanovi k dokončení kultovní série Kolo času. Sandersonovy díly dovydalo v českém překladu v roce 2017 nakladatelství FANTOM Print.

Zde ale přichází ke slovu Sandersonovy nepopíratelné vlohy a literární talent, díky nimž by i jím sepsaný jídelní lístek představoval zábavnou četbu na nedělní odpoledne. Kvůli svým nezpochybnitelným schopnostem dokáže vdechnout život postavám, jež pak tvoří jednu z obrovských předností celého díla. A to hlavně v případě Raodena a Saren, kteří se postupně prosekávají skrz trnitou cestu a sympaticky se vyrovnávají s nelehkou startovní čárou. Při tom čtenáři jednoduše nezbývá než jim držet na každém kroku palce.

Za oběma hlavně zpočátku zaostávají kapitoly věnované Hrathenovy, jehož dějové linka trpí již výše zmíněným výrazným důrazem na polickou a náboženskou scénu. Nicméně i tato postava se dočká v závěru vykoupení, když se z něj stane jeden z nejzajímavějších prvků celé knihy.

Magie, jubilejní vydání a nevybroušené klenoty

Sanderson si dal záležet také na magickém systému. Místní magie stojí na precizní kresbě tzv. Aonů, znaků, které při správném použití dokázaly Elantrianům naplnit téměř jakékoli potřeby a přání, tedy do doby, než vypukla již zmiňovaná kletba. Jde o všehovšudy zajímavou myšlenku, která by ale na plné rozvinutí svého potenciálu potřebovala ještě přeci jen o něco více prostoru nebo další díl.

Elantris právě díky Sandersonově důrazu na detail zcela bezpečně funguje jako samostatná kniha, ale některá otevřená místa naznačují, že by jí určitě slušelo i pokračování. Na to si ale budou muset čtenáři ještě nějakou chvíli počkat. Do té doby je tu jubilejní vydání, které nabízí o několik stran navíc a jeden velmi zajímavý sebe-reflexivní doslov.

Vrátíme-li se k otázce z úvodu, odpověď se nachází kdesi v meziprostoru. Elantris v konkurenci ostatních prvotin hraje jednoznačně vyšší ligu a už v té době jasně naznačovala, že její autor má obrovský potenciál. Jistě, nejedná se o dokonalé dílo (což ostatně přiznává i sám jeho tvůrce), které nejvíc táhne ke dnu snaha přenést na plochu jedné knihy co nejvíce z komplexního společensko-politického systému. Čtenář se může tak místy cítit mírně přiškrcený v síti politických intrik.

To vše ale bezpečně vynahrazují světlé stránky v podobě propracovaných, zajímavých charakterů a nezpochybnitelné čtivosti, díky níž kniha i slabší pasáže setrvačností bezpečně přeskočí. Nemluvě o vynikajícím závěru s nejedním dějovým zvratem. Elantris je možná nevybroušeným, ale zato zářícím klenotem.

  • Brandon Sanderson: Elantris (Jubilejní vydání)
  • Talpress, 2017
  • Překlad: Milena Poláčková
  • Obálka: Jan Patrik Krásný
  • 622 stran, 359 Kč (v e-shopu Fantasye již za 323 Kč)
12. dubna 2018, Adéla Košařová

Elantris

Elantris
  359 Kč