Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677
Vážení zákazníci, dne 29. 9. budou všechny naše pobočky zavřené z důvodu dovolené. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Fenomén jménem Geralt, článek o Sáze o zaklínači

Sapkowski Andrzej: Sága o Zaklínači 1-5 - komplet

Zaklínače Geralta, hlavního hrdinu příběhů polského spisovatele Andreje Sapkowského, znají čeští čtenáři již přes třináct let. Také dnes, když je cyklus, zdá se, definitivně uzavřen, si získává stále nové a nové čtenáře a na trh přicházejí další dotisky jednotlivých dílů – právě v těchto dnech se ve vázané podobě objeví druhý díl pentalogie, celkově čtvrtý díl celé série, Čas opovržení. Nehrdinský hrdina Geralt, jeho osudová žena, poněkud svéhlavá čarodějka Yennefer, trubadúr Marigold, jemuž není nic lidského cizí, a mladá, odvážná, hrdá princezna Ciri z Cintry jsou stále v kurzu. Proč tomu tak asi je?

Zlatý věk zaklínače aneb Umění povídky
První „zaklínačská“ sbírka, útlá brožovaná kniha Zaklínač – Stříbrný meč, se díky nakladatelství Winston Smith objevila v českém překladu na pultech v roce 1993. Bylo do ní zařazeno šest povídek, které lze najít i v knize Zaklínač I – Poslední přání. Většina z nich byla založena na jediném základním nosném nápadu: mutant s nadlidskými schopnostmi Geralt (v jednom případě léčitelka Visenna, jejíž osudy posléze Sapkowski propojil s Geraltovými příbuzenským vztahem) přichází jako mýtický krysař do města (vesnice) sužovaného netvorem ze slovanských bájí, mýtů a pohádek (Cesta, z níž není návratu – kostěj; Zaklínač – striga). S tímto netvorem se utká, povětšinou jej i zabije, ale zjistí, že to opravdové zlo je skryté úplně jinde – v lidech samotných (Osrit v povídce Zaklínač, který se pokouší strigu využít ke svrhnutí krále Foltesta). Vynikající byly zejména povídky založené na paralele se známými pohádkami (Zrnko pravdy – Panna a netvor; Menší zlo – O Sněhurce), kde se poprvé naplno projevil Sapkowského smysl pro humor a ironii (viz právě třeba svérázná interpretace Sněhurky v povídce Menší zlo: „Já jsem byl pro to, abychom dívku izolovali, ale kněžna rozhodl jinak. Poslala malou do lesa s podplaceným vrahem, lovčím. Později jsme ho našli v křoví. Neměl na sobě kalhoty, takže nebylo těžké přijít na to, co se přihodilo. Vrazila mu jehlici brože do mozku. Uchem… Žila v Mahakamu se sedmi gnómy, které přesvědčila, že je pohodlnější olupovat kupce na cestách než si zaprášit plíce v dole…“; Zaklínač I – Poslední přání). Zajímavé je, že v této sbírce ještě není ani stopy po dvou postavách, které jsou dnes s Geraltem zcela přirozeně a automaticky spojovány, po čarodějce Yennefer a trubadúrovi Marigoldovi. Ti se chronologicky – z hlediska děje – poprvé objevili až ve dvou zaklínačských povídkách vydaných jakoby bokem v jinak značně různorodé, negeraltovské sbírce Tandaradei (Leonardo 1994) – Konec světa a Poslední přání.

Sapkowski Andrzej: Zaklínač I - Poslední přání

Jak Geraltova popularita rostla, i Sapkowski pochopil, že pouze s prvotním nápadem nemůže vystačit, a tak se pokusil vytvořit něco jako „román v povídkách“, kde jednotlivé části fungují sice samostatně, ale je lepší číst je jako celek, protože pak dávají ještě jiný, hlubší smysl. I zde postupoval u všech povídek podobně. Vzal si klíčové slovo nebo slovní spojení (umístil je vesměs i do názvu) a pokusil se na ně pohlížet z více různých stran tak, aby pro každého z hrdinů mělo zcela jiný význam. Objektivně je třeba říct, že v některých povídkách (Hranice možností) neustálé opakování téhož působí trochu rušivě a neústrojně, v jiných (Střípek ledu) to Sapkowského zavádí – slušně řečeno – až na hranici literatury pro ženy a dívky. Nicméně tam, kde jsou všechny přísady namíchány ve správném poměru, to funguje a vznikl text v mnoha směrech výjimečný (Trochu se obětovat, Něco více).

Sapkowski Andrzej: Zaklínač II - Meč osudu

Pětidílná plavba do neznáma… Ano, ale…
Samotná pětidílná Sága o zaklínači je pořád ještě kvalitní čtení s mnoha výjimečnými pasážemi, ale jedním dechem je třeba dodat, že v ní Sapkowski trochu přecenil své síly. Především po stránce kompoziční (to znamená v tom, jak jsou jednotlivé díly rozvrženy, co se v nich má udát) je vidět, že s textem takovéhoto rozsahu neměl předtím zkušenosti. Stačí si uvědomit, jak nevyváženě vedle sebe působí zcela neakční a děj nikam neposouvající třetí díl (Křest ohněm) a určitě nejlepší část celé ságy, Věž vlaštovky. Často jsem se v duchu ptal, proč nastal první vrchol ságy už v druhém dílu (Čas opovržení – útok na Thanned) a proč Sapkowski vyplýtval celý Křest ohněm na nové rozestavování figur na šachovnici děje (stačí si všimnout, kolik nových klíčových postav se v třetím díle objevuje), když vše mohl dávkovat… plynuleji.

Sapkowski Andrzej: Magické střípky

Často jsem také přemýšlel, proč došlo ve Věži vlaštovky k tak dramatické změně ve formě vyprávění (tedy v tom, JAK je kniha napsána). Že by si Sapkowski až dodatečně u třetího dílu uvědomil, že se ocitá ve slepé uličce, a Věž vlaštovky se všemi svými časovými rovinami a vhledy do mysli mnoha různých postav je jen z nouze ctnost, mistrný pokus, jak z toho ven?
Rovněž svět, Sapkowským vybudovaný, má mnohé nedostatky. Je vidět, že ho opravdu nějaké hranice a mapy nikdy příliš nezajímaly (…Autor do té doby žil a tvořil v sebevědomém, leč naivním domnění, že bez takové zbytečnosti, jako je mapa, se docela dobře obejde, ba naopak hlásal, že rovněž v tomto ohledu se chce odlišovat od standardní americké fantasy… Zaklínač I. – Poslední přání). Proto Sapkowského sága bobtná, mnohé postavy, které se chvíli jeví jako klíčové (Filippa Eilhart), náhle upadají do zapomnění a jsou nahrazovány postavami jinými (elfové). Strach o to „nebýt monotónní“ vede k objevování a předestírání stále nových zápletek, v nichž už se čtenář orientuje stále hůře a hůře… a hlavně nechápe, proč autor příběh tak komplikuje, když nemá vyřešeny mnohé otázky z knih předchozích.

Sapkowski Andrzej: Zaklínač III - Krev elfů - váz.

Jako ne zcela šťastná se ukázala i snaha poukazovat prostřednictvím zaklínačské ságy na obecné problémy našeho světa. Rasismus (prakticky všude, nejvíce asi v Paní jezera), ekologie (Krev elfů), chamtivost, touha po moci, samozřejmě, všechno jsou to závažné otázky, na jejichž vyřešení nepochybně stojí budoucnost lidstva, ale jejich násilné zavlečení do fantasy se mi v tomto případě jeví jako velice nešťastné, samoúčelné… a jen potvrzuje myšlenku, že sám Sapkowski se pokoušel své knihy dostat nad běžnou úroveň „entertainmentu“, tedy zábavné literatury, kam ve své podstatě patří.
Na druhou stranu všechny tyto nedostatky Sapkowski mistrně maskuje skvělým vypravěčstvím, díky němuž se jeho knihy čtou jedním dechem – a ve vířícím tobogánu drobných střípků příběhů, slovních gagů a vybroušených point se na celkový náhled lehce zapomíná. Ano, Sapkowski opravdu nepíše „standardní americkou fantasy“, jejíž největší devízou je propracovaný epický příběh a kvalita zpracování je až na druhém místě. U Zaklínače je důraz kladen na detaily, které v celku vytvoří mozaiku osudů lidských i nelidských postav, z níž se nakonec poněkud nezřetelně a zamlženě vyloupne hotový – trochu impresionistický – obraz.

Sapkowski Andrzej: Sága o zaklínači 2 - Čas opovržení

Nevydařená koncovka s výjimečnými okamžiky
Sapkowského (možná vědomá) nekoncepčnost se pak v celé nahotě vymstila v posledním dílu ságy, v Paní jezera, na kterém je víc než zřetelně vidět, jednak že autora už Geralt a spol. při psaní nebavil, a zároveň že je podstatně snazší plout v ději odněkud nikam, jak si to mohl dovolit ve Věži vlaštovky, než celý příběh k uspokojení všech logicky dokončit. (A ukázal také to, že skvělý vypravěč, jímž Sapkowski dozajista je, ještě nemusí být zároveň skvělý romanopisec.)
Kvůli tomu je pátý díl zdaleka nejslabším článkem ságy (a snad i nejslabší Sapkowského knihou vůbec). A to píši s vědomím toho, že obsahuje asi nejnádhernější pasáž z celého zaklínačského cyklu, popis bitvy u Brenny, kterým se Sapkowskému konečně podařilo to, co mu mnozí nadšení recenzenti přisuzovali už u předešlých knih, totiž přesah mezi jednotlivými literárními žánry. Proč? Protože zde velice přesvědčivě zformuloval myšlenky, jež mají nadčasovou a obecnou platnost bez ohledu na to, jakou řečí a v jakém díle byly vysloveny. Plasticky zobrazuje krutost – a zároveň jakousi grotesknost války (tak jako například Joseph Heller v Hlavě XXII. nebo William Eastlake v Hájili jsme hrad), v níž věci, které se nám jeví podstatné, jsou vlastně nicotné. Bez skrupulí likviduje modly (a s ironickým nadhledem popisuje následnou tvorbu legend, které pak přetrvávají věky – viz zcela nehrdinská smrt maršála Menno Coehoorna a její následná interpretace, která neodbytně připomene některé naše „hrdiny“ z dob nedávno minulých:

Sapkowski Andrzej: Sága o zaklínači 4 - Věž vlaštovky

…obklopili jej jeho věrní důstojníci a rytíři, přivedli mu odpočatého koně a úpěnlivě ho prosili, aby unikl a zachránil tak svůj život. Leč v hrudi polního maršála bilo statečné srdce. „Toho bohdá nebude,“ zvolal a odstrčil uzdu. „Toho bohdá nebude, aby nilfgaardský maršál z boje utíkal. Aby opustil pole, kde pod jeho vedením padlo tolik dobrých mužů za Císaře a za vlast!“ – parafrází jakého výroku maršálův výkřik je, asi doplňovat nemusím, neboť jméno autora je pevně spjato s českými dějinami. Teď ale realita Coehoornovy smrti: Maršál přeletěl přes hlavu hřebce a dopadl do bahna… vrhl se směrem k říčce. Razil si cestu hlubokým bahnem… další zadrnčení tětiv, zasvištění šípů, třesk probíjených pancířů… Coehoorn strhl z hlavy poškozenou přilbu… „Jsem maaál Coeooon…“ zablekotal, plivaje krev. „Maaál Coeooon… Vdááám ee… Miooost, miooost…“ Tětivy zadrnčely. Jeden šíp zasáhl Coehoorna do prsou… hustá, blátem a krví zkalená voda říčky Chotly se zavřela nad jeho hlavou a vnikla mu do plic… Paní jezera), a hlavně poukazuje na nesmyslnost a zbytečnost válek jako takových, kde je jakákoli idea povýšena nad obyčejný lidský život.
Přesto je Paní jezera – bohužel – špatný román.

Sapkowski Andrzej: Sága o zaklínači 3 - Křest ohněm

Hned na úvod obsahuje zbytečnou pasáž v království Toussaint vrcholící absurdním „zásahem vyšší mocnosti“, díky němuž Geralt zcela náhodně a bez jakéhokoli vlastního přičinění odhalí, kde se skrývá Vilgefortz sYennefer (…Nahoře našel dveře, které se otevřely lehce a bez skřípání. Vstoupil jimi do malé, klenuté místnosti, z jejíchž stěn čněly mosazné, na koncích trychtýřovitě rozšířené trubice… z ústí jedné trouby zahřmělo kýchnutí, tak nečekané a hlučné, až sebou zaklínač trhl… „Na zdraví,“ popřál hlas z trubky. „Snad jsi nám neonemocněl, Skellene?… Geralt se sám posadil k trychtýři trubice…“ Paní jezera).
Nevěrohodně, odbytě, unaveně a jakoby nadbytečně působí i závěrečná bitva s Vilgefortzem – zvláště při srovnání s už zmíněnou bitvou u Brenny.
V kontextu sáhodlouhého cyklu jsou zbyteční jak náhle se zjevivší elfové a jejich spiknutí, tak všechny ty paralelní světy, kterými Ciri prochází. Vše je nejspíš děláno jen proto, aby děj náhodou nezačal nudit.
Velice nedomyšleně a násilně pak působí i překvapivé odhalení pravé totožnosti císaře Emhyra. Moc by mě zajímalo, kdy Sapkowského toto řešení napadlo. Tipuju, že při psaní čtvrtého dílu – konkrétně u pasáže, v níž Yennefer zmizí v moři. Ale třeba se pletu.
Ze všeho prostě čiší spěch a Sapkowského zoufalství z toho, co všechno si v minulých dílech nadrobil a co je nutno doříct.
A s trochou nadsázky lze dokonce říct, že Geralt, Yennefer, Marigold a Ciri jsou v Paní jezera zcela zbyteční, jsou tam jenom proto, že jejich příběh musí být nějakým obvyklým způsobem dovyprávěn… a že Sapkowski je ve vrcholné formě pouze v pasážích, kde tyto postavy nevystupují.
Nemůžu si pomoct, ale sága o významu té geraltovské si zasloužila lepší a přesvědčivější zá­věr.

Sapkowski Andrzej: Sága o zaklínači 5 - Paní jezera

V nostalgii je síla
Abych se ale vrátil k otázce položené v úvodu. Proč je cyklus o Geraltovi pořád tak oblíbený? Kdybych měl uvést tři základní důvody zaklínačské popularity u českých čtenářů, jmenoval bych asi tyto: čtivost Sapkowského textů, ať už povídek, nebo i celé pětidílné ságy, způsobená perfektně zvládnutými dialogy, vtipnými, i když někdy pořádně drsnými pointami příběhů, z nichž se mozaika knihy skládá, a nebo lehkým a srozumitelným jazykem, který v prvním plánu nevyžaduje přílišnou pozornost a soustředění. (Což ani zdaleka neznamená, že se jedná o knihy hloupé, spíš naopak, je to znakem mimořádných autorových schopností, když dokáže i přes nesporný intelektuální základ – stačí si vzpomenout na cizojazyčné, zejména latinské citace ze Sapkowského knihy Narrenturm – vytvořit takto „lehce stravitelný“ text; nejednou mě napadlo srovnání Sapkowski – Viewegh, i když se jedná o cestu napříč žánry.) Druhým důvodem jsou kulisy, Sapkowského povídky jsou hlavně zpočátku zasazeny do našim čtenářům důvěrně známého prostředí slovanských pohádek a legend, s nimiž se setkávají od útlého dětství (všichni ti hejkalové, strigy, vodníci, kostějové, zprostředkovaně pak Sněhurka, Popelka nebo Kráska a zvíře) ať už v pohádkách, nebo v povinné četbě (Kytice Karla Jaromíra Erbena, Toman a lesní panna F. L. Čelakovského) a které je jim přeci jen bližší než svět legend starogermánských, keltských nebo také svět tak často využívaného artušovského mýtu. Nostalgie po hrdinech tak důvěrně známých z dětství zde hraje větší roli, než by se mohlo zdát.
A samozřejmě hlavní hrdina, Geralt, takový trochu Philip Marlowe Raymonda Chandlera (dnes tak často využívaný hrdinský archetyp i u českých autorů fantastiky) převedený do výše zmiňovaných kulis, muž se spoustou nedostatků, vyčleněný ze společnosti, často sám, často bit, který úzkostlivě dodržuje sebou samým stanovené morální zásady. Hrdina, který vítězí víc těmito zásadami než silou paží (i když ani ta není zanedbatelná), hrdina, jenž je vědomě vystavěn tak, aby si skoro každý čtenář někdy přál být právě takový jako on.

Klíčový význam Sapkowského knih je pochopitelně v tom, že mnoha čtenářům přinášejí radost a potěšení. V dnešní době, kdy knihy ustupují filmům nebo počítačovým hrám, je spojení kvality a čtivosti nesmírně důležitým prvkem, který pomůže přitáhnout mladé lidi k literatuře obecně. Pro samotný žánr fantasy je Sapkowského role důležitá především v obohacení (ne-li přímo vytvoření) žánru jménem slovanská fantasy a v nasměrování mnoha polských, ale třeba i slovenských nebo českých autorů, k vlastním pohádkám nebo legendám, jež lze v žánru využít stejně jako třeba legendy starogermánské nebo keltské. Není to málo, spíše naopak, přesto tvrdím, že je k Sapkowského knihám nutné přistupovat objektivně a bez zbytečné glorifikace, protože ta jim z dlouhodobého hlediska může nanejvýš uškodit.

Sapkowski

Andrzej Sapkowski (1948) je nejvýznamnější současný polský autor žánru fantasy. Kromě esejí (např. Král Artuš, Magické střípky, Leonardo 2002, V šedých horách zlato není, Ikarie 6/94) a sci-fi a fantasy povídek (vesměs v knize Magické střípky, která obsahuje i „negeraltovské“ povídky ze sbírky Tandaradei) vytvořil rozsáhlou Ságu o zaklínači čítající 15 povídek (česky Zaklínač – Stříbrný meč, Winston Smith 1993, Zaklínač – Věčný oheň, Winston Smith 1993, Zaklínač – Meč osudu, Winston Smith 1994, Tandaradei, Leonardo 1994, Zaklínač I. – Poslední přání, Leonardo 1999 – obsahuje povídky ze Stříbrného meče a Tandaradei – a Zaklínač II. – Meč osudu, Leonardo 2000 – povídky z Věčného ohně a Meče osudu) a pět románů (Krev elfů, Leonardo 1995 a 2006, Čas opovržení, Leonardo 1996 a 2007, Křest ohněm, Leonardo 1997, Věž vlaštovky, Leonardo 1998 a Paní jezera, Leonardo 2000). Autorovou prozatím poslední uveřejněnou prací je husitská trilogie, která kombinuje fantasy a historický román zasazený do období husitských válek (Narrenturm, Leonardo 2003, Boží bojovníci, Leonardo 2005, Lux perpetua, vyjde 2007).

  • Článek byl uveřejněn v magazínu Pevnost 4/2005.
5. září 2007, Jiří Popiolek

Diskuze k článku

Ad Fenomén jménem Geralt
Martina - 05. 09. 2007 14:54

Díky za vynikající analytický článek, moc mě potěšil - mimo jiné i proto, že jsem se kdysi pokoušela sama pro sebe o něco podobného (ale to ještě pentalogie nebyla na světě ani v polštině, natož u nás :o)) a srovnání Sapkowskeho s Chandlerem mě napadlo taky, dokonce jako klíčová myšlenka. Také postřeh o vynikajícím vypravěči, ale slabším (místy slabém)romanopisci mi pojmenovala to, co si taky myslím. Například - můj muž nemůže Sapkowskému odpustit náhlé opuštění roviny s Bonhartem. Právem, samozřejmě. Když na zdi visí puška, musí se z ní vystřelit, vysvětlují učitelé režie. A co platí pro divadlo, platí i pro knížky. K těm nejlepším scénám bych za sebe přidala jednu - teď nevím díl, myslím že konec druhého, když ta marodérská banda sotva odrostlých dětí táhne vesnicí a dělá bugr. Jsou strašní a lákaví, ztracené děti, oběti a vrahové v jednom. Malá holčička si po jejich odjezdu uváže šátek stejně jako jedna z grupy - a její otec, mlynář či kovář či kdo - ji prvně v životě seřeže. Tohle je první věc, která se mi při vzpomínce na pentalogii vybaví. Nejednoznačnost, emoce... S celým článkem nesouhlasím jen v jedné věci, ale to je o osobním vkusu a názoru: s ekologií si nejsem jistá (hlavně se mi nic takového narychlo nevybavuje), ale narážky na rasismus (chcete-li to tak nazvat) byly podány tak, že pro mě tenhle motiv patří v díle téměř k nejsilnějším. Vůbec mě nenapadlo, že to může být vnímáno jako násilnost, neřku-li schválnost. Je to už dost dlouho, co jsem geraltovskou pentalogii četla, tyhle postřehy jsou to, co mi utkvělo.
RE: Ad Fenomén jménem Geralt
Martina - 05. 09. 2007 14:57

>"pokoušela sama pro sebe o něco podobného" - tím myslím samozřejmě teoretický rozbor Sapkowskeho, ne pokusy o literární nápodobu :o))
ekologie, rasismus atd.
Petr - 05. 09. 2007 17:08

Také mně se článek moc líbil, s převážnou většinou můžu jen souhlasit. Mám jen výhradu k odstavci o rasismu, ekologii atd. Myslím, že to naopak dělá Sapkowského svět uvěřitelnější a reálnější. Je to svět, který se vyvíjí a který není ustrnulý v určitém stádiu vývoje společnosti nebo průmyslu. A to je podle mě také velký rozdíl oproti klasické fantasy, kde se po staletí nic moc nemění. Ještě k zakončení ságy - osobně raději za konec ságy považuji povídku (nevzpomínám si na název), ve které mají Geralt s Yennefer svatbu. Je to výborně napsaná humorná fantasy. A hlavně je to klasický happyend :)) (teď si trochu protiřečím...)
RE: ekologie, rasismus atd.
E.Kocourek - 06. 09. 2007 05:21

> ... osobně raději za konec ságy považuji povídku > (nevzpomínám si na název), ve které mají Geralt s Yennefer svatbu. I já to tak vidím. Povídka se jmenuje "Něco končí, něco začíná".
Nic proti ale autor článku je ubožák.Nic jinýho se...
tomas - 07. 09. 2007 10:12

Nic proti ale autor článku je ubožák.Nic jinýho se o něm nedá říct,když o pání jezera řekne,že je špatnej román...
RE: Nic proti ale autor článku je ubožák.Nic jinýho se...
Robert Pilch - 07. 09. 2007 10:36

Ten "ubožák" ale napsal, proč si myslí to, co si myslí. Pokud máš pocit, že to není pravda, vysvětli kde vidíš podporu pro svůj názor. A jestli nenapíšeš PROČ je Paní jezera dobrý román, pak jsi ubožák ty. A tuplovaný. Jedovaté sliny bez argumentů totiž plivou jenom hovada, víš?
RE: Nic proti ale autor článku je ubožák.Nic jinýho se...
Fenris13 - 07. 09. 2007 16:00

Útočit na lidi s vlastním názorem je poslední dobou v módě..... Je to snadnější než oponovat vlastními myšlenkami, že? Pravda, pokud tam nějaké myšlenky jsou.... Mně Paní jezera zklamala - bitva u Brenny je strhující a dechberoucí čtení..... a pak to zabije konec. Emhyr je Ježek, všichni Geraltovi kumpáni zemřou (nemohl autor ušetřit alespoň Regise?) a nejvíc mně rozhodila pasáž kde Geralt s Yennefer vlezou do lázně aby si podřezali žíly podle přání císaře Ježka - toto je pro mně absurdní. A když si je nepodřežou, tak šup se zaklínačem na vidle.... Takovéto zakončení jinak výborné ságy je podle mně nedůstojné a napsané jen aby už už nějaký konec byl. Škoda. Povídka Něco končí, něco začíná je podle mně mnohem lepším ukončením zaklínačské story.
Tééda
Black Paladin - 08. 09. 2007 12:45

Tady se člověk dozví tolik věcí:)
JA JA
Dalcor - 18. 09. 2007 16:46

Jirko souhlasím s Tebou. Mě se sága přestala líbit s třetím dílem, který roste do délky ale kvalitativně upadá. Pak už sjem to četl až dokonce jen abych věděl jak to dopadne. A konec a vůbec poslední román, no to byla fakt síla... Zatímco povídky považuji za jedny z nejlepších fantasy jaké jsem kdy četl, tak románová řada se naopak krčí na spodku mého žebříčku. Je to jedna z mála ság/knih které jsem nepřečetl dvakrát ačkoliv je mám doma... A ten konec - jsem přemejšlel jestli si ze mě Sakpowski nedělá srandu. Z tohoto důvodu odmítám husitskou trilogii, navíc i díky mnoha záporným referencím.
RE: JA JA
Martina Šrámková - 19. 09. 2007 11:41

Nevím, jestli ten tvůj odsudek není až příliš příký (i když trojka byla slabá, souhlasím). S tou husistkou trilogií to ale podle mě není tak jednoduché. Já k ní mám dvě výhrady, ale ty mohou být pro jiného pozitivem: za prvé mi tam chybí tak charismatická postava, jakou je bezesporu Geralt. Reyevan je z úplně jiného šuplíku, abych tak řekla. Reálnější, ale tím pádem nudnější. Jak už jsem řekla - pro někoho plus, pro jiného (sentimentální ženskou, tedy mě :o)) mínus. No a to druhý - já nesnáším husitství, pro mě je to předopraz teroristických band táhnoucích zemí a zabíjejících vinné i nevinné. Tož tak.
RE: RE: JA JA
Lancaster - 19. 09. 2007 21:36

Musim říct, že věc, kterou mě Sapkowski překvapil a se kterou jsem se ještě nikde jinde (ve fantasy) nesetkal byl ten jeden odstavec (tuším ve třetím dílu), kdě nějakou tu Marigoldovu trubku najdou o cca 2tisíce let později archeologové. Musi říct, že mě to docela pobavilo, na druhou stranu docela zarazilo :D
RE: RE: JA JA
Dalcor - 20. 09. 2007 09:42

V husitské trilogii podle mých známých přílie funguje Deus Ex Machina, kdy se Reyvan tak nějak potácí knihou a vždycky ho zachrání něco z venku a náhodného. Mimochodem řpesně tohle mi vadí na filmech Noční a Denní hlídka.
Nesouhlasím :)
Ondra - 20. 09. 2007 16:14

Mně se teda Sága o Zaklínači líbí moc (asi nejvíc :)) a jako jedinou fantasy jsem si ji přečetl dvakrát a napodruhé to bylo musím říct ještě lepší. Dokonce se mi i dost líbil pátý díl, trošku těžší na pochopení (hlavně to skákání časem), ale tím to bylo aspoň takový pikantnější. A netvrdil bych, že to autor neměl vymyšlený, když tam všechno souviselo se vším... i ten Geralt nakonec umřel na třech zubech, jak mu to předpověděla Ciri. A to vypravování ve vypravování bylo naprosto skvělí, když se pochopilo (musím říct, že se mi to podařilo až napodruhé - například, jak si nakonci vypráví Dijkstra, Faoiltiarna a Boreas Mun o tom, co se vlastně stalo - zástupci všech tří stran nezávisle na sobě emigrují a zkamarádí se, to mě opravdu dostalo). Konec se mi líbí spíš konec Ságy, u toho mě i napodruhé mrazilo v zádech a celej jsem se třepal. Jenom se pořád hádáme, jestli teda umřeli, nebo ne (já tvrdím, že jo - to by se pak i po smrti mohla odehrát ta vaše ,,svatba z povídek", kde už jsou vlastně všichni mrtví :))... ale Regise teda ušetřit mohl a udělat z něj třeba toho hlavního vypravěče, v jehož vypravování by se odehrávali všechny ostatní vypravování ve vypravováních :)
Konec sagy
Longsword - 20. 09. 2007 22:10

Musim, chte nechte, souhlasit z nazorem, ze cela saga je psana velmi rozporuplne. Nedodrzeni casove kontinuity a neustale preskakovani vpred a vzad, u takrka vsech postav, se stavalo na konci az otravnym. Na druhou stranu obdivuji Sapkowskeho, ze se nedrzel "pravidla happyendu" tak rozsireneho v oblasti sci-fi, a nejen ze nasledoval prikladu Tolkiena, dokonce jej i prekrocil: zivot nekonci jinak nez smrti. Kdyz jsem Pani jezera cetl poprve, Sapkowskeho jsem za to vcelku nenavidel, dnes to naopak beru jako vec, za kterou si zaslouzi poklonu, byt zpusob, jakym to popsal nestoji za moc. Mozna bych Sapkowskemu ani nevycital "vyuziti" nekterych postav a jejich "zahozeni" o par set stranek dal (i kdyz se zdaly, ze budou klicovymi), je to zive a zivot pripominajici. Mnohe velke udalosti proste uplynuly diky lidem, kteri v tom okamziku byli velkymi a posleze odesli ze sceny bez potlesku a klaneni. Na skodu ale rozhodne je, ze plno osudu bylo nedokonceno a diky "casovym posunum" ani dokonceno byt nemuze. Specialne Ciri a jeji "prolinani svety" pro me byla zklamanim. Jakozto dite osudu pro Geralta s nim mela byt mnohem vic svazana. V zivote i smrti. A abych nezapomnel, Cisar-Jezek ... tak to bylo HODNE slabe :-( dokonce skoro tak slabe, jako "vanova scena" (2x :-( ) Kazdopadne a bez diskuse, Sapkowski je skvely vypravec a kdo bude rikat cokoliv jineho je hlupak, nebo od nej nic necetl ;-)
RE: Konec sagy
SMRT37 - 28. 09. 2007 11:20

Po pár díloch jsem mnel pocit že sem se v polityckých záležitostech stratil. Ale to je tak jediné co bych tomu vitkl. Ináč supr.
Vím že už to musí být až trapné ale přesto se chci...
Patrick04 - 20. 10. 2007 12:24

Vím že už to musí být až trapné ale přesto se chci zeptat jestli by mi někdo nevysvětlil jak to jde za sebou ty knížky a jak je mám číst po sobě. Děkuji za odpověď
RE: Vím že už to musí být až trapné ale přesto se chci...
JIří Popiolek - 21. 10. 2007 18:12

Poslední přání, Meč osudu, Krev elfů, Čas opovržení, Křest ohněm, Věž vlaštovky, Paní jezera.
RE: RE: Vím že už to musí být až trapné ale přesto se chci...
Patrick04 - 26. 10. 2007 21:47

Díky moc !!
...
lukas - 20. 02. 2009 20:58

mne sa pani jazera velmi pacila, na zaklinaca nedam dopustit hoci ma dost takych slabsich pasazi, ale aj tak je to jedna z najlepsich veci co som cital a rozhodne lepsie ako pan prstenov napriklad... a k tomu koncu, ako vsetci zomreli, to bolo celkom zaujimave, jedine co ma sklamal bol ten nahodny prichod jednorozca, to sa mohlo trochu domysliet :)
Leukopenia Caused By Antibiotic Amoxicillin
Keldryday - 19. 06. 2017 05:53

Site Pour Achat Cialis Online Deltasone Cheap Canadian Farmacy Cialis From Usa Levitra Usa Cialis Tadalafil 20mg Price Amoxicillin 500mg Walmart Priligy On Line Keflex For Sinus Infection Acheter Viagra Paris En Antony Viagra Samples Elife Pharmacy Medicaments Cialis Generique Buy Cheap Generic Kamagra Cialis O Viagra Best Buy Doxycycline Cost Of Cialis Quanto Costa Il Cialis Da 20 Mg Viagra Torino viagra Buy Brand Levitra Online
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Zithromax Z Pak Generic
Keldryday - 26. 06. 2017 00:42

Miglior Prezzo Kamagra Cheap Levitra Online Propecia Determinazione
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Prezzo Viagra 50 Mg
Keldryday - 30. 06. 2017 09:53

Cialis 10 Opiniones viagra Cialis 10mg Cpr4
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans
Keldryday - 02. 07. 2017 17:08

Minoxidil viagra Vendo Viagra Annunci
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Ciprofloxacin Interaction With Amoxicillin
Keldryday - 08. 07. 2017 05:18

Pfizer Viagra Sales online pharmacy Cialis For Sale 40 Mg
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 05:59

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 06:00

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 06:00

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 06:00

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 06:00

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 06:00

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 06:00

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Dog Throat Infection Cephalexin Kennell Cough
Chasengave - 09. 07. 2017 06:00

Dyazide Tablets cialis Primary Care Propecia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Cialis 10 Mg Prezzo In Farmacia
KennCheery - 09. 07. 2017 06:07

Order Propecia Discount cialis online Order Accutane Online Australia
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:56

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:56

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:56

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:56

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:56

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:57

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:57

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Comprar Viagra Sin Receta.Canada
Keldryday - 14. 07. 2017 00:57

Levitra Originale 5 Mg online pharmacy Cialis Preise Ohne Rezept
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Priligy Durchfall
KennCheery - 15. 07. 2017 00:49

Cialis Tadalafil 20mg Price viagra Priligy Viagra Juntos
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Canada Pharmacy Euro Med
Keldryday - 21. 07. 2017 01:57

Cheap Online Levitra viagra Cialis Comprar En Barcelona
Viagra Preis Deutschland Evenign
Evenign - 22. 02. 2018 01:35

Viagra 50mg Clindamycin Keflex buy cialis Amoxicillin And Dakin'S Solution
fafadfa
dfadsfaf - 23. 10. 2020 15:32

Jak může psát recenze na knihy kretén, který neumí ani správně knihu žánrově zařadit
azithromycin zithromax over the counter
zithromax without prescription - 29. 05. 2021 07:43

what is zithromax https://zithromaxes.com/ zithromax 500 mg tablet
where to get hydroxychloroquine
hydrodiuril - 30. 05. 2021 07:16

malaria drug hydroxychloroquine https://hydroxychloroquinex.com/# - hydroxychloroquine buy online hydroxycloro
chrloroquine https://chloroquineorigin.com/# - clo...
leflunomide - 30. 05. 2021 23:29

chrloroquine https://chloroquineorigin.com/# - cloroquine protein is chloroquine safe
indian tadalafil
tadalafil tablets - 31. 05. 2021 17:30

nirvana pills https://tadalisxs.com/ define troche
axionnaCamiHup uobzw
tadalafil pills - 04. 06. 2021 23:49

tadalis sx https://tadalafilgenc.com/ generic tadalafil 40 mg tadalafil daily use
axionnaCamiHup nqxwg
tadalafil - 06. 06. 2021 06:36

tadalafil pills 20mg https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil gel tadalafil 40 mg daily
axionnaCamiHup ztjmj
40 mg tadalafil - 06. 06. 2021 12:28

what is tadalafil https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 tadalafil dosage
axionnaCamiHup tvktz
what is tadalafil - 06. 06. 2021 12:50

tadalafil dosage https://extratadalafill.com/ tadalis sx order tadalafil
axionnaCamiHup rztsl
generic tadalafil 40 mg - 06. 06. 2021 18:59

tadalafil online https://nextadalafil.com/ tadalafil max dose tadalafil 40 mg daily
axionnaCamiHup rflew
tadalafil 40 mg daily - 07. 06. 2021 19:26

tadalafil pills https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 60 mg for sale tadalafil max dose
buy cialis online cialiswithdapoxetine.com
cialis coupon - 04. 09. 2021 03:07

generic cialis cialis alternative
cialis alternative cialiswithdapoxetine.com
buy cialis usa - 14. 09. 2021 06:42

cialis pills cialis without a doctor prescription
cialis online cialiswithdapoxetine.com
buy cialis online - 24. 09. 2021 21:04

cialis pills cialis 20 mg
cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com
cialis without a doctor prescription - 29. 09. 2021 16:35

cialis without a doctor prescription cialis 20mg
aliqrcunnikg
bdankt - 07. 05. 2022 04:19

hcq malaria https://keys-chloroquinehydro.com/
online doctor prescription for cialis
Entibly - 17. 05. 20:11

Rogge said It is normal for some dwarves astra zeneca blood pressure medication not to be poisoned, Poisoned dwarves will not be sent out to send guards buying cialis online safe
buy accutane 20mg pill isotretinoin20mg.shop
xhsighgu - 21. 06. 04:55

order accutane no presc ription buy accutane
buy accutane pharmacy isotretinoinonline.live
iaujxblr - 21. 06. 04:55

Looking for affordable isotretinoin tablets in 39 mg? Purchase from accutane pill 39 mg and attain clear and blemish-free skin.
accutane 5mg isotretinoinex.website
vywfegup - 21. 06. 08:04

What is the recommended treatment duration for Accutane? https://isotretinoinex.website/

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).