Největším nepřítelem budoucnosti je víra v tradice, Evan Winter: Plameny pomsty (Žár 2)

big_plameny-pomsty-Y9t-497498

Svět hoří. Nebo k tomu aspoň nemá daleko. Omehijce obchází hrozba občanské války. Na obou stranách stojí právoplatná královna. Jedna se cítí být vyvolena samotnou Bohyní, zatímco ta druhá se odvolává na tradice. Jen těžko lze takový spor vyřešit pouhými slovy. A tak přijdou na řadu mnohem ostřejší argumenty. Každý mrtvý je přitom zároveň dalším oslabením království, které čelí největší invazi za celou svoji existenci.

Tau už není ten obyčejný mladík prostého původu. Jeho touha pomstít smrt otce z něj udělala téměř dokonalý stroj na zabíjení. Právě včas, aby dokázal zachránit život královně Tsioře, jejíž plán na vyjednání míru s Xiddánci rozdělil království. Tsiora nicméně může být stále naživu, ale vše hraje proti ní. Jestliže se co nejdříve nezmocní hlavního města a nespojí rozhádané frakce, stanou se všichni až příliš snadnou obětí těch, kterým Omehijci kdysi ukradli poloostrov. Jenomže takové cíle potřebují dostatek vojenské síly. A i dosud věrná léna se zdráhají poskytnout Tsioře své muže. Nejen proto, že královna okázale ignoruje zažité pořádky (Tau povýšený na přeborníka je pouhou špičkou ledovce), ale hlavně takový krok by zároveň oslabil jejich vlastní obranyschopnost. Jestliže má Tsiora získat zpátky vlastní trůn, bude muset její přeborník pořádně zaměstnat obě své čepele. A to nejen ve snaze zabít vraha svého otce.

Čtenáři jsou již seznámeni s těmi nejdůležitějšími reáliemi, a nebude tudíž tak snadné zamotat jim hlavu spoustou termínů a názvů. Autor se proto může kromě samotného děje soustředit i na postupné odhalování historie Omehijců, aniž by tím odváděl pozornost od toho, co se děje na bojištích. Opět se mu daří obracet čtenářská očekávání proti samotným čtenářům. Možná ne tak často a tak přirozeně (například pokus o atentát působí zpětně pouze jako způsob, jak přidat hlavnímu hrdinovi nějaký ten handicap), ale stále to funguje.

Evan Winter ve čtyřech bodech

 1. Narodil se v Londýně.
 2. Dětství prožil v Zambii.
 3. Motivací pro psaní mu byl nedostatek fantasy s hrdiny tmavé pleti.
 4. Debutový román Hněv draků původně vyšel samonákladem.

Oba hlavní protagonisté navíc plní své role dokonale. Tau jakožto nepřekonatelný válečník, pro nějž je všechno jen prostředkem k dosažení pomsty, téměř za jakoukoli cenu. A Tsiora coby královna neustále připomínající Omehijskou víru v Bohyni, což může v kontrastu s její oponentkou působit fanaticky. Tato její povaha je asi největší překážkou k tomu, aby jí čtenáři přáli vítězství v boji o trůn.

Některé pasáže mohou vypadat lehce uspěchaně, nicméně to jenom umocňuje dojem nedokonalosti jednotlivých stran konfliktu. Dobře opevněné město lze dobýt buďto lstí, nebo velkou silou. A pakliže obránci nehodlají sedět a čekat, může se snadno stát, že plány na ofenzivu se ukážou jako nedokonalé. Ostatně ve válce platí, že žádné plánování nevydrží první tah. Tohle možná paradoxně všechny aktéry polidšťuje, neboť namísto pečlivě připravené strategie jsou nuceni mnohem více riskovat a spoléhat se na improvizaci.

Série Žár

 1. Hněv draků – očima Jana Nohovce a očima Tomáše R. Tokoše
 2. Plameny pomsty – očima Jana Nohovce a očima Tomáše R. Tokoše

Hlavní hrdina pokračuje ve své cestě, ale objevují se první problémy. Jeho tréninkový zápal způsobuje, že začíná potkávat démony i v reálném světě, a nejen v jejich říši. Otázkou je, zda bude tato skutečnost počátkem šílenství hlavního hrdiny, nebo jestli se neschyluje k mnohem nebezpečnější hře. Vzhledem k tomu, že Evan Winter již ukázal, jak snadno se mu daří manipulovat některými fantasy stereotypy, bude odpověď na tuto otázku velmi zajímavá.

Plameny pomsty nejsou dokonalým druhým dílem této fantasy série, přesto zdárně pokračují v nastoleném trendu a místy ještě vylepšují už tak povedený příběh. A tak nezbývá než doufat, že autorovi se podaří pokračovat ve zlepšování se a příští kniha přinese další fascinující část vyprávění.

 • Evan Winter: Plameny pomsty (Žár 2)
 • Argo, 2022
 • Překlad: Milan Pohl
 • Obálka: Karla Ortiz
 • 496 stran, 598 Kč (v e-shopu Fantasye již za 538 Kč)
3. dubna 2023, Tomáš R. Tokoš