Prequel k sérii Kolo času sleduje Moirain Damodredovnu, Robert Jordan: Nové jaro (Kolo času 0)

Jordan Robert: Kolo času - Nové jaro

Jako první letošní knihu v reedici Jordanova Kola času vydalo nakladatelství FANTOM Print krátký román Nové jaro, který autor napsal jako prequel k celé sérii. Čím se od hlavního Kola času liší, v čem je podobný a dá se brát jako alternativní začátek pro ty, kteří sérii ještě nepropadli?

Nové jaro se odehrává v době, kdy končí aielská válka a kdy Drak Znovuzrozený teprve přichází na svět, jinými slovy přibližně dvacet let před začátkem Oka světa, prvního oficiálního dílu monumentální fantasy série Kolo času, která bývá považována za jeden ze základních kamenů žánru fantasy nejen u nás, ale i ve světě. V porovnání s komplikovaným příběhem velké ságy, který obsahuje tucty a tucty dějových linek a vedlejších postav, je však Nové jaro příjemně krátký (pouze 320 stran) a nepříliš složitý román, který slouží buď jako bonus pro čtenáře celé ságy, anebo jako alternativní začátek pro čtenáře Robertem Jordanem dosud nepolíbené.

Hlavními hrdiny prequelu jsou Moirain Damodredovna a Siuan Sanče, které se jako přijaté novicky náhodou nachomýtnou u věštby, jež předpoví, že Drak Znovuzrozený, jediná lidská naděje v boji s Temným, se právě narodil na svazích Dračí hory. Nikdo jiný kromě jich dvou a amyrlin, nejvyšší jejich řádu, ovšem proroctví neslyšel. Jako přijaté s tím sice nemohou nic udělat, jako plnohodnotné Aes Sedai vládnoucí jedinou silou, které se z nich v průběhu románu stanou, se ovšem mohou vydat hledat novorozené dítě. Jenže kde? A jak?

Robert Jordan v pěti bodech

  1. Narodil se v roce 1948 v Jižní Karolíně a zde i v roce 2007 zemřel.
  2. Jméno Robert Jordan je pseudonym, jeho pravé jméno zní James Oliver Rigney, Jr.
  3. Psal také jako Reagan O’Neal, mimo jiné i romány o Conanovi.
  4. Právě jako Robert Jordan stvořil rozsáhlou sérii Kolo času, která se řadí k jedněm z nejslavnějších „nekonečných“ ság epické fantasy.
  5. Kolo času autor nestihl před smrtí uzavřít a poslední tři knihy (z nichž ta závěrečná vyšla v USA v roce 2013) za něj dokončil spisovatel Brandon Sanderson.

Ústřední dějová linka Nového jara přibližuje život Aes Sedai v Tar Valonu a zobrazuje mnohé detaily, které do pozdějšího Kola času nepronikly – mimo jiné také podobu zkoušky, kterou musí sestry složit, aby se staly skutečnými Aes Sedai. Jak Moirain, tak Siuan, obě velmi důležité postavy pozdější série, jsou tu vylíčeny jako mladé a takřka rozpustilé dívky, jaké sotva dosahují aessedaiovské vážnosti, jíž nosí v pozdějších knihách. To představuje velmi příjemné rozptýlení a dokazuje, že i služebnice amyrlinina stolce jsou ve skutečnosti lidmi a že ani ony nemohou mít nikdy vše naplánované do posledního detailu.

Bonus pro fanoušky

Vedlejší, avšak neméně důležitá, dějová linka Nového jara se soustředí na osudy Lana Mandragorana, posledního, třebaže nekorunovaného krále zaniklého Malkieru, který se nacházel na okrajích Morny, zničené země kdesi daleko na severu. Lanův příběh ovšem hraje podružnou roli jen do té doby, než se spojí dohromady s tím Moiraininým. Obzvlášť v Lanově přítomnosti totiž modrá Aes Sedai působí jako naivní děvče, které toho ještě o světě ví jen málo. Příběh, jak se ti dva setkali, je tak napůl vážným vyprávěním a napůl komedií, ve které dokonce i Jordanovy pochybné vztahy mezi muži a ženami působí spíše komicky než únavně jako v hlavní sáze.

Sám děj Nového jara je na jordanovské poměry překvapivě akční, a přestože i tady se najde prostor na popisy kultur fiktivního světa, příběh plyne mnohem rychleji než v posledních knihách z Kola času, které si čeští čtenáři měli možnost přečíst v nedávné době. Nové jaro má navíc relativně uzavřený děj, a třebaže pro fanoušky přináší spíše jen doplňující informace než cokoli nutně důležitého pro vývoj celé série, rozhodně je potěší.

Naopak pro Jordanem dosud nepolíbené představuje nová kniha poněkud jiný šálek kávy. Americký spisovatel tu sice všechny skutečně důležité koncepty svého světa vysvětlí znovu (a stručněji než v Kole času), takže jim žádné zásadní informace chybět nebudou. Je ovšem otázka, nakolik je dokáže zaujmout příběh, který byl primárně pojat jako bonus pro fanoušky, kteří už postavy Moirain, Siuan a Lana znají. Jako skutečný úvod do série totiž stále lépe poslouží ten původní první díl, Oko světa.

  • Robert Jordan: Nové jaro (Kolo času 0)
  • FANTOM Print, 2015
  • překlad: Zuzana Hanešková
  • obálka: Chris McGrath
  • 320 stran, 399 Kč (v e-shopu Fantasye již za 279 Kč)
7. března 2015, Jan Nohovec