Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /home/html/fantasya.cz/public_html/functions/functions_forum.php on line 36
Úmluva ~ Fantasya.cz ~ Články


       
Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Úmluva, Hellgate London 3

Odom - Úmluva

Mel Odom: Úmluva

Templář Simon Cross se sice všemi silami pokouší zachránit všechny, kdo přežili běsnění démonů, pomalu mu ovšem dochází zásoby i čas. Simon má jedinou šanci, jak udržet všechny v relativním bezpečí – rozluštit tajemství démonů i své partnerky ve zbroji, Leah Creasyové. Organizace, k níž Leah patří, ale není vůbec ochotná se o cokoli dělit, a to ani přes to, že v rukopisu Goetie je zřejmě ukryt návod k nové technologii, která by všem mohla velmi pomoci. Také Warren Schimmer, který je úzce spojen s pramatkou všech démonů – samotnou Lilith – se stal terčem pekelných sil. Už se nemůže schovávat. Naopak, musí se stát vůdcem a proměnit skupinu zubožených kabalistů v silnou armádu. Démoni však mají novou strašlivou zbraň a díky ní jsou schopni dostat se k přeživším ve snu. Vstoupí templáři, kabalisté a lovci do jedné arény? Spojí své síly? Nebo se obrátí jeden proti druhému?

Směrem k útesu byly závěje hlubší. Než se k němu Simon dostal, ostatní templáři se již brodili sněhem, který jim sahal do pasu. V takovém terénu byl každý krok zrádný, protože nevěděli, kam šlapou. Simon několikrát upadl a jen s námahou se znovu zvedal.
Ravageři a carnagorové se shlukli do jediné smečky, jako by věděli, že templáři nemají kam utéct. Na noční obloze se objevilo několik okřídlených démonů, které Simon na první pohled nepoznal, protože viděl jen jejich siluety ozářené svitem hvězd.
Minion stále seděl na fetid hulkovi. Démon nyní sáhl za sebe a vytáhl kopí s obsidiánovým hrotem, který navzdory tmě podivným způsobem temně zářil. Jeho černé světlo ostře kontrastovalo se zářivě bílým sněhem.
„Templáři,“ vyštěkl minion hrdelním hlasem. „Nechcete se vzdát?“
Simon se otočil a udělal krok k démonovi. Tři z templářů padli v předchozím boji. Na větrem bičovaném útesu jich zbývalo sedm. Nebyly zde stromy ani kameny, které by jim nabídly ochranu.
„Kdo jsi?“ obořil se na něj Simon. V rukou držel meč a štít.
Minion se zhluboka nadechl a zavrtěl hranatou hlavou. „V tento okamžik nejsem nikdo. Nebyl jsem pojmenován. Přišel jsem na váš ubohý svět bojovat a zabíjet, abych si jméno zasloužil. Takto to bylo vždy. Kdo jsi ty?“
„Simon Cross z rodu z Rorke. Člověk, kterého nikdy ani nenapadne vzdát se démonovi.“
Démon přikývl. „Rorke. Ten rod známe.“ Zašklebil se a odhalil zažloutlé rozeklané zuby. „Zabíjeli jsme tvé předky.“
Simon nevěděl, jestli to byla pravda. Lidé se s démony na tomto světě dříve nesetkávali často. Stál a pokoušel se přijít na východisko, na způsob, jak přežít. Nic ho nenapadalo. Nedostatek spánku společně se stimulanty, které si aplikoval, aby zůstal plně ve střehu, způsobil, že nestál úplně jistě.
„Řekni mi, kde jsou ostatní,“ řekl démon.
To Simonovi dodalo odvahy. Jestli démon nevěděl, kde mají templáři bunkr, měli naději. Když se lovecká výprava nevrátí včas, poznají ostatní, že se něco stalo, a budou obezřetní. Podle Simonových instrukcí budou čekat několik dní, teprve pak se vydají vyšetřit, k čemu vlastně došlo. Stále žila šance, že se jim podaří uchránit obyčejné lidi.
„Víc nás není,“ řekl Simon.
Minion se mu vysmál. „Byla by to tvá odpověď, templáři, i kdybys měl přísahat na svou čest?“
„Démonům čest prokazovat nemusím,“ řekl Simon. „Ani zdvořilost, ani slitování. Na tomhle světě zůstane jen můj druh, nebo tvůj, démone.“
„My ostatní najdeme,“ ujistil ho démon. „Když jsme našli vás, nabodnu tvou hlavu na kopí a informuji své pány, že se ostatní templáři skrývají ve zdejších lesích a kopcích. Pak je najdeme a všechny pozabíjíme.“
„Ještě jste nezabili ani nás,“ opáčila Danielle.
„To nebude trvat dlouho,“ řekl minion. Pak namířil kopí na Simona.
Simon jen tak tak stačil nastavit štít a z kopí vyšlehl černý paprsek. Štít většinu elektrického výboje absorboval, ale jeho síla Simona srazila k zemi.
„Pozor,“ oznámila mu AI klidně, „ochranné systémy klesly na čtyřicet tři procent.“
Carnagoři a ravageři zaútočili jako jeden démon. Jejich tlapy s ostrými drápy snadno rozhrnovaly sníh. Množství však hrálo proti nim, protože si vzájemně překáželi.
Simon se připravil na první vlnu démonů. Jako první zaútočili menší a rychlejší ravageři. Simon prvnímu z nich přesekl vaz, ale ještě než jeho tělo dopadlo na zem, stál tam místo něj druhý. Ten zaútočil Simonovi na hlavu. Simon máchl mečem a málem ravagera přesekl vpůli. Meč se mu zasekl o démonovu páteř. Simon se o démona zapřel nohou a vytrhl mu meč z těla.
Než se však stačil připravit na další útok, vypálil na něj minion z kopí. Tentokrát si Simon všiml na kopí zářících zelených krystalů. Pulzovaly energií.
Pohyb na sněhem pokryté zemi byl zrádný. Simon se pokusil použít kotvu, ale hřeby se jen zaryly do sněhu, který nepředstavoval stabilní základnu. Jeho zbroje se náhle zmocnily černé plameny a zakryly mu výhled.
„Ochranné systémy klesly na dvacet osm procent,“ řekla AI.
„Analyzuj oheň,“ přikázal Simon.
„Analýza dokončena,“ odpověděla AI. „Nedostatek informací v databázi.“
Simon i přes zbroj cítil žár, který hrozil, že ho usmaží zaživa. Nastavil proti neustále proudícím plamenům štít, když se před ním najednou vztyčil carnagor. Simon bodl mečem a zasáhl démona v pase, ten ale udeřil ohromnou pěstí templáře do štítu a odmrštil ho o kus dál.
Simon cítil, jak mu pravá noha sklouzává z útesu, a všemožně se snažil zastavit pád. Zraněný carnagor udeřil znovu. Tentokrát se odrazil s úmyslem zasáhnout Simona oběma nohama.
Síla nárazu srazila Simona přes okraj útesu, ale ani carnagor nebyl schopen včas zabrzdit a zřítil se za Simonem. Oba měli před sebou dlouhý pád na kamenitou zem.
Zhruba v polovině zvítězily Simonovy reflex a výcvik. Během něj se o pádu a možnostech, jak ho kontrolovat, naučil hodně, nicméně až jeho záliba v extrémních sportech udělala z pouhého zvláštního výcviku každodenní rutinu.
Simon padal hlavou dolů. Podařilo se mu přitisknout pravou ruku ke stěně. „Ukotvit pravou ruku.“
AI obleku okamžitě vystřelila ze zápěstí hřeby, které se zaryly do pevné skály. Simonův pád se zastavil zcela náhle a poměrně nepohodlně, ruka mu ovšem zůstala přilepená k útesu. Náhle byl znovu hlavou nahoru, ruku však měl zkroucenou za sebou. Zápěstí i paži mu prostupovala ostrá bolest. Přitiskl ke stěně útesu obě podrážky a ukotvil i je.
Pak si pověsil na záda štít, ukotvil levou ruku a uvolnil pravou. Mírně se zhoupl a náhle se díval na carnagorovo zmrzačené tělo pod sebou.
Slyšel Nathana, jak zděšeně zařval.
Simon zvedl oči a viděl, jak se z hrany útesu asi o devět stop výše valí malá lavina. Ani nevěděl, jestli dřív zaregistroval, že Nathan padá dolů, nebo natáhl ruku. Nathan se řítil k zemi po hlavě a Simon ho zachytil za kotník. Na krátký okamžik měl pocit, že mu musí rameno vyletět z kloubu, ale vydrželo.
„Aby tě husa kopla,“ vydechl Nathan archaické rčení, zatímco se houpal jako kyvadlo na Simonově ruce. „Už jsem myslel, že je po mně, kamaráde.“
„Já taky,“ řekl Simon.
Z oblohy se snesl jeden z létajících démonů. Když se přiblížil, Simon odhadl, že není o mnoho větší než africký kondor, to však stále ještě znamenalo, že je zatraceně velký. Měl netopýří křídla a rozeklaný ocas dlouhý jako polovina jeho těla.
Démon mohutně zamával křídly a zastavil se. Pak šlehl ocasem s cílem zasáhnout ostnatým koncem Simonovo hledí. Na nárazu vzdorném polykarbonátu se objevily neviditelné prasklinky.
„Pozor,“ řekla AI. „Opakované nárazy…“
Démon se prudce otočil, dychtivě zavřeštěl a znovu zaútočil. Prasklinky se prodloužily a staly se viditelnějšími.
„…by mohly způsobit prasknutí hledí,“ dokončila AI zbroje větu. „Narušena integrita, uniká vnitřní atmosféra.“
Simon zhoupl Nathana ke stěně. „Připíchni se,“ zavrčel námahou a vzápětí uslyšel Nathanovy kotvy. Simonovi nezbývalo než věřit, že jeho kotvy vydrží, a obrátil pozornost k útočícímu démonovi.
Démon se nehodlal vzdát zažitého způsobu útoku, znovu se otočil a šlehl ocasem. Tentokrát ho ovšem Simon za ocas chytil a zastavil jeho ostnatý konec ani ne palec před hledím.
Démon se mu pokusil vytrhnout tím, že zuřivě máchal křídly. Když zjistil, že to nepůjde, nahrbil se a zaútočil jako břitva ostrým zobákem, kterým Simonovi dokázal poškrábat zbroj.
Mezitím se před Simonem objevili další dva okřídlení démoni. Simon máchl tím, kterého držel za ocas, do strany. Slyšel, jak netvorovi při nárazu na skálu popraskaly kosti. Pak mrtvého létavce pustil a zvedl volnou paži, aby se bránil jeho dvěma druhům.
Než se však k němu dostali, zvedl Nathan ruku s firefield casterem. Z pistole vyšlehly plameny a spálily oba démony na škvarek. Mrtví, nebo snad teprve umírající, se zřítili k zemi jako dva balvany.
„Dík,“ řekl Simon.
„Zapomeň na to,“ odpověděl Nathan. „Bez tebe bych si tu tak nevisel, kamaráde.“
Simon se obrátil zpět ke skalní stěně a pomocí kotev šplhal nahoru. Když se dostal k hraně, napojil se přes HUD na video senzory ostatních templářů. Danielle a zbylí čtyři se zoufale bránili příliš velké přesile. Honeywellová byla sražena k zemi útokem carnagora. Démon vražedně a zvířecky zařval a ležící templářku rozšlápl.
Simon se vyhoupl nahoru a postavil se. Rozběhl se na Honeywellové na pomoc a v běhu tasil meč. Doufal, že nepřijde pozdě. Těsně za ním se hnal Nathan.
Carnagor si všiml blížícího se Simona a chtěl se mu postavit. Než se však stačil otočit, přeťal mu Simon hrdlo jedinou ranou mečem. Vzápětí ho prudce ramenem odhodil od Honeywellové.
Žij, řekl Simon rozkazovačně, když si klekl a položil dlaň Honeywellové na hruď. Okamžitě naběhl systém přenosu dat ze zbroje do zbroje a Simonovi se na HUDu objevil graf se životními funkcemi templářky.
Žila. Ale jen tak tak. Seznam zlomených kostí a vnitřních zranění byl hodně dlouhý. Do boje už se rozhodně nevrátí a bude ráda, když to přežije.
„Zahájit okamžitou léčbu,“ řekl Simon AI Honeywellové.
„Zahajuji léčbu,“ odpověděla AI.
„Vypnout všechny systémy.“
„Rozkaz. Kris Honeywellová potřebuje neodkladně ošetřit.“
„Vím,“ odpověděl Simon. Postavil se a sundal ze zad štít. Jakmile ho zacvakl do slotu, okamžitě zabzučel energií. Mezitím už vedle něj stál Nathan a zpozorovali je ravageři.
„Tak co, kamaráde?“ zeptal se Nathan, když zasáhl jednoho z ravagerů firefieldem. Ravagera se zmocnily plameny a démon rozezleně zavyl.
Simon nabral na štít jiného ravagera, který na něj skočil. Shodil ho na zem a krajem štítu mu rozdrtil dýchací trubici. Pak mu probodl mozek kotvou z boty.
„Kdyby se nám podařilo ji zvednout, mohli bychom zkusit slézt z útesu dolů.“
„Ravageři umí šplhat.“
„Ale carnagoři ne.“
„Pravda.“
Simon rozsekl lebku dalšímu ravagerovi a k nohám mu padlo mrtvé tělo. Démonů však neubývalo. Zavolal k sobě Danielle i ostatní. Templáři si k němu statečně probojovali cestu zástupcem démonů. Nathan a další dva templáři vytvořili ze štítů val a Danielle s ostatními mistry meče, ohánějícími se sečnou zbraní v každé ruce, jim zdatně pomáhali. Ravageři umírali a před templáři rychle rostl val z jejich mrtvol.
Carnagoři se zatím drželi zpátky. Simon předpokládal, že je to kvůli omezenému prostoru na okraji útesu. Kamenné podloží jim zřejmě zabránilo podhrabat se pod ně. Carnagoři tedy jen krvežíznivě vrčeli.
„Zemřete, templáři,“ škádlil je minion ze hřbetu fetid hulka. „Pak se vrátím pro posily. Najdeme ty, které chráníte. Najdeme je a zabijeme.“

  • přeložil: Jan Netolička
19. června 2009, Mel Odom

Diskuze k článku

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).